Zebrania i konsultacje

SZKOŁA PODSTAWOWE IM. NOBLISTÓW POLSKICH W SIEMYŚLU

ROK SZKOLNY 2019/2020

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

  1. 18 września 2019 (wtorek) – zebranie
  2. 22 października 2019 (wtorek) – konsultacje
  3. 19 listopada 2019 (wtorek) – konsultacje
  4. 17 grudnia 2019 (wtorek)             – zebranie (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)
  5. 21 stycznia 2019 (wtorek) – konsultacje
  6. 24 marca 2019 (wtorek) – zebranie
  7. 28 kwietnia 2019 (wtorek) – konsultacje
  8. 19 maja 2019 (wtorek) – zebranie (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

GODZINY ZEBRAŃ; 1600 klasy I – III SP, 1630 klasy IV – VIII SP

KONSULTACJE – 1530 – 1700

 

Skip to content