Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Siemyślu została otwarta 1 września 1946 r., należy więc do najstarszych szkół w powiecie kołobrzeskim. Tego dnia w budynku zgromadziło się 93 uczniów. (Informacje zgromadzone na podstawie dokumentacji archiwalnej.)    Najstarszy z nich miał 17 lat, najmłodszy 7. Przyjechali na ziemie odzyskane z rejonu Puszczy Sołeckiej, Warszawy, Rzeszowa, Grudziądza, Bydgoszczy, Łęczycy, Wrocławia, Łodzi, a nawet Litwy. Najstarsze klasy w programie nauczania miały język polski, religię, historię, geografię, przyrodę, matematykę, rysunek, prace ręczne, śpiew, wychowanie fizyczne. Zaledwie 37 spośród pierwszego rocznika udało się ukończyć szkołę. Pozostali zakończyli edukację często na klasie czwartej. Ważniejsza była wówczas praca na roli. Niektórzy uczniowie w jednym roku realizowali dwie klasy lub we wrześniu przechodzili z klasy drugiej do czwartej. W 1953 r. wyprowadzono ze szkół religię. Na jej miejsce pojawiły się nauki o konstytucji.

Pierwszym dyrektorem była pani Maria Własyczuk. Później kolejno funkcje tę pełnili Zbigniew Jaracz, Mieczysław Kwieciński, Cecylia Strzelczyk, Stefan Włodarczyk, Kazimierz Jasiński, Zbigniew Klonowski, Janusz Rutkiewicz, Franciszek Walkiewicz, Gabriela Kamińska, a od 1996 Zbigniew Walkiewicz.

Początkowo placówka mieściła się w niewielkim budynku dawnej poniemieckiej szkoły, której pomieszczenia nie wystarczały, aby pomieścić stale wzrastającą liczbę uczniów. Dlatego mieszkańcy naszej miejscowości udostępniali swoje lokale mieszkalne w celu tworzenia w nich sal lekcyjnych (m. in. u pp. Strzelczyków, Papieżów).

Jako pierwszy rozbudowę szkoły rozpoczął Dyrektor Kazimierz Jasiński, który w latach 60.  dobudował parterowy budynek oraz dom nauczyciela.  Uczniowie przez wiele lat nie mieli własnej sali gimnastycznej. Na zajęcia wf- u uczęszczali do sali wiejskiej znajdującej się niedaleko szkoły. Dopiero w 1986 r. za sprawą Dyrektora Franciszka Walkiewicza oddano do użytku  piękną, pełnowymiarową halę sportową, która dziś służy nie tylko  uczniom, ale także mieszkańcom Siemyśla.

Wraz z reformą edukacji wprowadzoną w 1999 r. utworzono Zespół Szkół, w ramach którego funkcjonowały Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Jednocześnie przystąpiono do remontu kapitalnego starej części szkoły, rozbudowując ją dla potrzeb Gimnazjum.

W czerwcu 2019r. po kolejnej reformie edukacji szkołę opuściły ostatnie klasy gimnazjalne, zamykając tym samym historię Gimnazjum.

Szkoła przez 73 lata istnienia miała 11 dyrektorów. Pod ich rządami wypracowała własne tradycje, do których należą między innymi: Festyn „Rodzice Dzieciom”, organizowany z okazji Dnia Dziecka, szkolna Wigilia, Wolontariat, obchody świąt państwowych.

Do wybitnych osiągnięć naszych uczniów i nauczycieli można zaliczyć wielokrotny tytuł Mistrza Polski w Tabliczce Mnożenia, sukcesy sportowe na arenie powiatowej i wojewódzkiej, tytuły laureatów wojewódzkich konkursów biologicznych, geograficznych, polonistycznych, fizycznych, międzynarodowego „Kangura”, tytuł „Szkoły z klasą” w akcji „Gazety Wyborczej”, realizację wielu projektów unijnych, które przyczyniły się do wzbogacenia bazy szkoły, poszerzenia oferty edukacyjnej oraz podniesienia efektów nauczania.

14 października 2006r. Szkoła otrzymała imię Noblistów Polskich.

Obecnie zatrudnionych jest 30 nauczycieli, pracujących zarówno w szkole podstawowej, jak i w oddziałach przedszkolnych.

W szkole działa Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, prowadzone są liczne koła zainteresowań, zespoły dydaktyczno- wyrównawcze, uczniowie objęci są opieką  psychologa i pedagoga.

Bogata oferta edukacyjna jest stale poszerzana i modyfikowana w zależności od potrzeb i zainteresowań naszych wychowanków.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content