Dyrekcja / Kadra

DYREKCJA

dyrektor mgr Zbigniew Walkiewicz

wicedyrektor mgr Bożena Myśliwiec

KADRA

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Walkiewicz

mgr Beata Fuchs

mgr Izabella Kiljańska – Grega

mgr Katarzyna Tomaszewska

mgr Leokadia Sokolnicka

Język polski

mgr Jolanta Maciejska

mgr Katarzyna Jurek

mgr Marta Jakubowska

Języka angielski

mgr Agnieszka Brzozowicz

mgr Mariia Tyryk

Język niemiecki

mgr Bożena Myśliwiec

mgr Mariia Tyryk

Historia

mgr Magdalena Przytocka

mgr Zbigniew Walkiewicz

Matematyka

mgr Anna Pełechata

mgr Emilia Konopska

Przyroda, Biologia

mgr Aleksandra Szarejko

Chemia

mgr Joanna Kalinowska

Fizyka

mgr Monika Kuroń

Geografia

mgr Leokadia Sokolnicka

mgr Magdalena Przytocka

Muzyka

mgr Witold Juszczak

Plastyka

mgr Dobromiła Ściesińska – Andrzejak

Technika

mgr Robert Maciejewski

Informatyka

mgr Robert Maciejewski

Wychowanie fizyczne

mgr Dagmara Przyłuska

mgr Dobromiła Ściesińska – Andrzejak

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Robert Maciejewski

Wiedza o społeczeństwie

mgr Magdalena Przytocka

Religia

mgr Małgorzata Czerniachowicz

WDŻ

mgr Beata Fuchs

Biblioteka

mgr Jolanta Maciejska

mgr Katarzyna Tomaszewska

Logopeda

mgr Marta Jakubowska

Psycholog

mgr Anna Zajler

Pedagog

mgr Wioletta Kowalska

Nauczyciel wspomagający

mgr Izabella Kiljańska – Grega

Wychowanie przedszkolne

mgr Katarzyna Wieczorek

mgr Małgorzata Pietrasik

mgr Małgorzata Stankiewicz

mgr Milena Chabera

 

Skip to content