Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu

We wrześniu rozpoczęliśmy realizację projektu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod nazwą „Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu”.
Zakłada on wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. W szkole realizowane są cztery programy:
1. programu podnoszenia kompetencji informatycznych dla piętnastoosobowej grupy uczniów wyłonionej z klas IV-VI;
2. podnoszenia kompetencji w zakresie języka niemieckiego dla piętnastoosobowej grupy uczniów wyłonionej z klas IV-VI;
3. programu kształcenia postaw społecznych poprzez zajęcia sportowe dla piętnastoosobowej grupy uczniów wyłonionej z klas IV-VI;
4. programu dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze – dziesięciu uczniów z klas IV-VI.
W ramach realizacji trzech pierwszych programów przewidywana jest roczna organizacja zajęć o charakterze wyrównawczo – rozwojowym oraz tygodniowe obozy rekreacyjno – sportowe. Uczniowie potrzebujący wsparcia psychologiczno – pedagogicznego zostali wyłonieniz powstałych trzech grup.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Poza sfinansowaniem przeprowadzenia zajęć i obozów dla uczniów otrzymaliśmy wiele pomocy dydaktycznych (m. in. słowniki do pracowni językowej, filmy edukacyjne, telewizor LCD, odtwarzacz DVD, sprzęt sportowy oraz wiele niezbędnych przyborów dla uczestniczących w zajęciach dzieci).

Skip to content