Być rozumnym to największa cnota, a mądrość polega na tym, by mówić prawdę i postępować zgodnie z naturą słuchając jej głosu

Aktualności

    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu składa serdeczne podziękowanie Przewodniczącemu Rady Gminy Siemyśl Panu Januszowi Tasakowi...

Czytaj więcej
Skip to content