W dniach 21-22 stycznia br. 30 uczniów z klas IV A i IV B odbyło dwudniowe zajęcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Były one poświęcone zagrożeniom wpływającym na zanieczyszczenie  środowiska , a także recyklingowi. Zajęcia prowadzone były w pracowni bioróżnorodności i miały charakter warsztatowy. Korzystając  ze sprzyjającej pogody, zorganizowano wycieczkę  terenową, której celem było znajdowanie tropów i śladów zwierząt.

22 stycznia uczniowie pojechali do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej w Nadleśnictwie Gryfino, który jest znany w Polsce z rosnących tu kilku największych w naszym kraju okazów drzew obcego pochodzenia. Zgromadzona  kolekcja liczy obecnie ponad 800 gatunków i odmian drzew i krzewów, przede wszystkim egzotycznych.

Wyjazd należy uznać za niezwykle udany. Dzieci poszerzyły swoją wiedzę o środowisku i uświadomiły sobie potrzebę dbałości o nie.


 

J. Maciejska