23.04.2010 r. klasy gimnazjalne oraz uczniowie klasy VI szkoły podstawowej wzięli udział w akcji "Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek".
Prace uczniów klas trzecich gimnazjum nad jeziorem Kamienica koordynował p. dyrektor Zbigniew Walkiewicz, pozostała
część młodzieży sprzątała na terenie Siemyśla, pod opieką wychowawców.
Regionalna akcja organizowana przez Starostwo Powiatowe odbywa się cyklicznie z okazji międzynarodowych Dni Ziemi.
Integruje wszystkich miłośników przyrody. To wspaniała lekcja ochrony środowiska, która oprócz efektów w postaci oczyszczonych brzegów akwenu ma wymiar edukacyjny - uczy troski o ład i porządek i mobilizuje do segregacji odpadów.