Dokumenty szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Dokument w programie (PDF)
 

REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Regulamin działania oddziału przedszkolnego w szkole

Regulamin działania oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich w Szkole Podstawowej w Siemyślu.

Więcej…

 

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH

O B O W I Ą Z K I

N A U C Z Y C I E L A - D Y Ż U R N E G O1.  Dyżur rozpoczyna się przed zajęciami lekcyjnymi o godz. 7.30, trwa przez wszystkie przerwy międzylekcyjne i na przerwie po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
2.  Dyżury pełnione są w budynku szkolnym, stołówce i na boisku szkolnym.
3.  Do pomocy w dyżurach angażuje się uczniów według ustalonego porządku przez samorząd szkolny.
4.  Nauczyciel dyżurny:

Więcej…

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Regulamin świetlicy szkolnej.

 

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

Więcej…

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2