Pedagog / Psycholog

STRONY INTERNETOWE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

STRONY INTERNETOWE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ OD NIKOTYNY, NARKOTYKÓW, DOPALACZY ORAZ ZAGROŻENIAMI W SIECI

 1. http://www.kbpn.gov.pl/profilaktyka.htm
 2. http://www.kbpn.gov.pl/o_narkotykach_i_inarkomanii.htm

Celem działania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest wdrażanie                           i koordynowanie krajowej polityki przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanej na ograniczanie używania środków odurzających i substancji psychotropowych. Podstawowymi dokumentami określającymi cele, zadania oraz obszar działań administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie są: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku                  o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii wyznaczający cele i kierunki działań na kolejne lata.

 1. http://www.niebotak.pl

Strona dla nastolatków opracowana przez PARPA w ramach projektu „Nie piję, bo tak”.

 1. http://www.narkomania.org.pl

Strona zawiera informacje dotyczące przeciwdziałania narkomanii – zarówno dla młodych ludzi, ich rodziców, jak i nauczycieli i specjalistów, zajmujących się terapią osób uzależnionych od narkotyków.

 

 1. http://www.karan.pl/index/

Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom. Fundacja udziela wszechstronnej pomocy zarówno dorosłym, jak i dzieciom w sferze leczenia, jak prawnej.

 1. http://www.marianowek.pl/

Ośrodek leczenia uzależnień dla młodzieży.

 1. http://www.feniks.kolobrzeg.pl/

Stowarzyszenie wspierające i promujące zdrowie psychiczne.

 1. http://www.dopalaczeinfo.pl/

Strona zawierająca informacje na temat dopalaczy

 1. http://www.sieciaki.pl/
 2. http://www.saferinternet.pl/pl/

Portal informacyjny dotyczący zagrożeń wypływających z sieci dla dzieci i młodzieży.

 1. http://fdn.pl/pl

Fundacja Dzieci Niczyje  istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronić dzieci przed krzywdzeniem i pomagać tym, które doświadczyły przemocy.

 

Wychowawcze czary - mary

Pragnę zaproponować rodzicom i wychowawcom książkę napisaną w formie poradnika, opartego na metodzie 1-2-3, doskonale znanej metodzie odliczania podczas niepożądanych zachowań dziecka.

Głównym celem poradnika jest wyegzekwowanie u dzieci odpowiednich zachowań w sytuacjach zarówno dla nas, jak i dzieci trudnych, niebezpiecznych. Książka zachęca do zaprzestania tzw. „marudzenia”, a zastosowania ponadczasowej metody 1-2-3.

W poradniku znajdziemy interesujące, efektywne porady, jak uporać się z problemem:

 • nieznośnych zachowań,
 • manipulacji dziecięcej,
 • jęczenia/marudzenia/męczeństwem/narzekaniem,
 • grą na zwłokę,
 • wymuszaniem,
 • kłótni między dziećmi,
 • histerią,
 • niechęcią odrabiania lekcji,
 • niejedzenia/wybrzydzenia przy stole,
 • nocnym wstawaniem i wędrówkami do łóżka rodziców, itd.

 

 

Wioletta Kowalska, pedagog

 

Jak się uczyć?


Dokument w programie (PDF)
 

Bliżej siebie- dalej od narkotyków. Poradnik dla rodzica.


Dokument w programie (PDF)
 

Akademia Rodzica


Dokument w programie (PDF)
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 8