Pedagog / Psycholog

PRZYJACIELE ZIPPIEGO

 

 

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła rozpoczęła realizację  międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Został on zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym,

Program „ Przyjaciel Zippiego”  kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne
u dzieci. Uczy najmłodszych, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to program, w którym z dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego. Pokazuje
i uczy także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość,  jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych na tym etapie życia: o przyjaźni, o zmianach, jakie zachodzą w nas i wokół nas,
o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym.

 

Przygotowała:

psycholog Anna Zajler

 

PLAN PRACY PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


DOKUMENT W PROGRAMIE (PDF)
 

PLAN PRACY PSYCHOLOGA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


DOKUMENT W PROGRAMIE (PDF)
 

STRONY INTERNETOWE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

STRONY INTERNETOWE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ OD NIKOTYNY, NARKOTYKÓW, DOPALACZY ORAZ ZAGROŻENIAMI W SIECI

 1. http://www.kbpn.gov.pl/profilaktyka.htm
 2. http://www.kbpn.gov.pl/o_narkotykach_i_inarkomanii.htm

Celem działania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest wdrażanie                           i koordynowanie krajowej polityki przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanej na ograniczanie używania środków odurzających i substancji psychotropowych. Podstawowymi dokumentami określającymi cele, zadania oraz obszar działań administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie są: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku                  o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii wyznaczający cele i kierunki działań na kolejne lata.

 1. http://www.niebotak.pl

Strona dla nastolatków opracowana przez PARPA w ramach projektu „Nie piję, bo tak”.

 1. http://www.narkomania.org.pl

Strona zawiera informacje dotyczące przeciwdziałania narkomanii – zarówno dla młodych ludzi, ich rodziców, jak i nauczycieli i specjalistów, zajmujących się terapią osób uzależnionych od narkotyków.

 

 1. http://www.karan.pl/index/

Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom. Fundacja udziela wszechstronnej pomocy zarówno dorosłym, jak i dzieciom w sferze leczenia, jak prawnej.

 1. http://www.marianowek.pl/

Ośrodek leczenia uzależnień dla młodzieży.

 1. http://www.feniks.kolobrzeg.pl/

Stowarzyszenie wspierające i promujące zdrowie psychiczne.

 1. http://www.dopalaczeinfo.pl/

Strona zawierająca informacje na temat dopalaczy

 1. http://www.sieciaki.pl/
 2. http://www.saferinternet.pl/pl/

Portal informacyjny dotyczący zagrożeń wypływających z sieci dla dzieci i młodzieży.

 1. http://fdn.pl/pl

Fundacja Dzieci Niczyje  istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronić dzieci przed krzywdzeniem i pomagać tym, które doświadczyły przemocy.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 8