Pedagog / Psycholog

CZAS PRACY PSYCHOLOGA


P0NIEDZIAŁEK 8.00 - 12.00


ŚRODA            8.00 - 14.00


PIĄTEK            8.00 - 12.00
 

„STOP PRZEMOCY – TWOJE MILCZENIE TO PRZYZWOLENIE”

KAMPANIA SPOŁECZNA

„STOP PRZEMOCYTWOJE MILCZENIE

TO PRZYZWOLENIE”

Głównym celem kampanii jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.  Podniesienie wrażliwości społecznej na problem przemocy, by nikt nie milczał, gdy zauważy, że do rodzinnej przemocy dochodzi np. w sąsiedztwie. Celem kampanii jest danie nadziei, odwagi wszystkim osobom stykającym się ze zjawiskiem przemocy.

W kampanię zaangażowali się uczniowie z gimnazjum z Siemyśla wspólnie z pedagogiem oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu, jak również Pani Agnieszka Artykiewicz, kosmetolog, wizażystka i Pan Karol Skiba, fotograf.

 

Wszystkim składamy ogromne podziękowania!

Wioletta Kowalska, pedagog

 

Godziny pracy pedagoga


Dokument w programie (PDF)
 

DZIEŃ PROFILAKTYKI

„DZIEŃ PROFILAKTYKI”

Dnia 26. 04. 2017 r. w Zespole Szkół w Siemyślu odbyły się warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów klas IV-VI, I-II gimnazjum oraz szkolenie dla nauczycieli i rodziców podejmujące problem zachowań autoagresywnych dzieci i młodzieży. Psychoedukację poprowadziła P. Joanna Dunajewska z Centrum Edukacji i Profilaktyki „DIALOG” z Krakowa.

Jednym z głównych zadań wychowawczych każdej szkoły jest profilaktyka. Ma ona na celu wychowanie ucznia, który dobrze znając swoją wartość i walory, potrafi skutecznie eliminować własne „słabe strony”, nie ulega negatywnym wpływom, broni swego stanowiska bez naruszania praw innych, jest wolny od ulegania używkom.

Celem „Dnia Profilaktyki” było dostarczenie młodzieży rzetelnej wiedzy na temat procesu uzależnień oraz konsekwencji sięgania po substancje uzależniające w młodym wieku, jak również kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi, zgodnie z normami obowiązującymi w społeczeństwie. Poza tym, uczniowie zostali zapoznani z konsekwencjami agresji i przemocy stosowanej na terenie szkoły.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat procesu uzależnień,
 • Rozwijanie świadomości konsekwencji sięgania po substancje uzależniające,
 • Wzbudzanie refleksji na temat podejmowania zachowań ryzykownych,
 • Zrozumienie istoty konfliktu (przyczyna i jego konsekwencje),
 • Poznanie zasad i metod konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
 • Poznanie najczęstszych sytuacji konfliktowych w życiu młodzieży,
 • Uświadomienie zagrożeń wynikający w momencie stosowania barier,
 • Rozwijanie procesów samopoznania – rozpoznawanie negatywnych emocji,
 • Przyswojenie wiedzy dotyczącej używania w swoim zachowaniu monitów i reduktorów.

Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu.

Wioletta Kowalska, pedagog

 

 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I TOLERANCJI

„DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I TOLERANCJI”

W dniu 31 stycznia 2017 r. obchodziliśmy po raz pierwszy w Naszej szkole „Dzień Tolerancji i Życzliwości”. Cała społeczność szkolna była zaangażowana w przygotowaniach do uroczystości. Na głównym holu widniały ciekawe prace, plakaty przygotowane przez uczniów, które mogliśmy podziwiać przez kilka następnych dni.  Ważnym akcentem uroczystości była prezentacja haseł związanych z tolerancją i życzliwością przez wszystkie grupy szkolne, poza tym uczniowie zawieszali na „Drzewie Życzliwości i Tolerancji” przygotowane wcześniej słowa, wyrazy związane z szacunkiem, miłością, dobrocią, przyjaźnią, itp. Na koniec Pani Dyrektor wręczyła podziękowania uczniom, którzy zostali przez swoich rówieśników wybrani na najżyczliwszych z życzliwych. Uczniowie wyłonili również najżyczliwszą z życzliwych nauczycielkę, została nią Pani Dagmara Świgoń.

NAJŻYCZLIWSI Z ŻYCZLIWYCH:

 1. 1. Oddział 3-4 latków: Zosia Osiadło, Dawid Jakubowicz
 2. 2. Oddział 5 latków: Wiktoria Szymanek, Oliwier Ostropolski
 3. 3. Grupa 6 latków: Maja Sadowy, Nicola Ślusarczyk, Kuba Lalik
 4. 4. Klasa I: Maja Ciechowska, Nikodem Kamiński
 5. 5. Klasa IIA: Julia Szymanek, Kornelia Pawłowska, Szymon Sadowski
 6. 6. Klasa IIB: Julia Kwiatkowska – Iwańska, Filip Artykiewicz
 7. 7. Klasa IIIA: Jowita Gusak, Aleks Śledziński
 8. 8. Klasa IIIB: Justyna Gabryszewska, Szymon Maciejewski
 9. 9. Klasy IV-VI: Julia Liśkiewicz, Filip Więcławski
 10. 10. Klasy I-III Gimnazjum: Dominik Lepa, Amelia Majewska

Międzynarodowy „Dzień Tolerancji” zapoczątkowało Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1996 roku, ale sama idea Dnia zrodziła się rok wcześniej podczas 28 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, na której przyjęto "Deklarację zasad tolerancji". Napisano w niej m.in.: "TOLERANCJA to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kulturowej naszego świata, wielości form wyrazu i wymiarów człowieczeństwa. Rozwija się dzięki wiedzy, otwartości, komunikacji oraz wolności myśli, sumienia i religii. Tolerancja to harmonia różnorodności. To nie tylko obowiązek moralny, ale także wymóg polityczny i prawny. Inny nie znaczy gorszy. Tolerancja - cnota, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju". Zgodnie                   z duchem i literą Deklaracji, podstawy tolerancji stanowią:

 • respektowanie cudzych praw i cudzej wolności,
 • uznawanie i akceptacja indywidualnych różnic między ludźmi,
 • umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych,
 • otwarcie na cudze myśli i filozofię, nieodrzucanie nieznanego,
 • uznanie, że nikt nie ma monopolu naprawdę.

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu przede wszystkim uwrażliwienie opinii publicznej na wszelkie przejawy nietolerancji i ksenofobii (niechęci, wrogości, lęku wobec obcych), ukazywanie skutków, które niosą one z sobą i wypracowywanie wskazówek dla rządów                    i instytucji publicznych, jak skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji                i nietolerancji. Dla każdego z nas Dzień Tolerancji powinien stać się okazją do zastanowienia się nad własną postawą wobec innych, szczególnie przedstawicieli innych kultur, religii czy regionów świata.

W Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji obchodzony był po raz pierwszy w 1996 roku.

„DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI” zapoczątkowano w 1973 roku. Był to protest przeciwko konfliktowi (kłótni) pomiędzy dwoma państwami; Egiptem i Izraelem.

Sens „Dnia Życzliwości” przedstawiał najpierw znany w naszym kraju film „Podaj dalej”.  Film opowiada historię 12-letniego chłopca, który postanowił zmienić świat, pomagając trzem przypadkowo spotkanym osobom.

Od 2006 roku Dzień Życzliwości obchodzimy w Polsce. W tym dniu Polacy starają się zachować uśmiech na ustach, nie dają się prowokować, są mili dla innych. Wszelkie kłótnie, żale i złości odstawiamy na bok. Ściskamy sobie dłonie, ustępujemy pierwszeństwa innym, pomagamy starszym.

_
__
__

 

Wioletta Kowalska

Monika Spierewka

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8