Pedagog / Psycholog

GODZINY PRACY PEDAGOGA

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA


P0NIEDZIAŁEK 8.00 - 12.00


ŚRODA            8.00 - 14.00


PIĄTEK            8.00 - 12.00
 

„STOP PRZEMOCY – TWOJE MILCZENIE TO PRZYZWOLENIE”

KAMPANIA SPOŁECZNA

„STOP PRZEMOCYTWOJE MILCZENIE

TO PRZYZWOLENIE”

Głównym celem kampanii jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.  Podniesienie wrażliwości społecznej na problem przemocy, by nikt nie milczał, gdy zauważy, że do rodzinnej przemocy dochodzi np. w sąsiedztwie. Celem kampanii jest danie nadziei, odwagi wszystkim osobom stykającym się ze zjawiskiem przemocy.

W kampanię zaangażowali się uczniowie z gimnazjum z Siemyśla wspólnie z pedagogiem oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu, jak również Pani Agnieszka Artykiewicz, kosmetolog, wizażystka i Pan Karol Skiba, fotograf.

 

Wszystkim składamy ogromne podziękowania!

Wioletta Kowalska, pedagog

 

Godziny pracy pedagoga


Dokument w programie (PDF)
 

DZIEŃ PROFILAKTYKI

„DZIEŃ PROFILAKTYKI”

Dnia 26. 04. 2017 r. w Zespole Szkół w Siemyślu odbyły się warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów klas IV-VI, I-II gimnazjum oraz szkolenie dla nauczycieli i rodziców podejmujące problem zachowań autoagresywnych dzieci i młodzieży. Psychoedukację poprowadziła P. Joanna Dunajewska z Centrum Edukacji i Profilaktyki „DIALOG” z Krakowa.

Jednym z głównych zadań wychowawczych każdej szkoły jest profilaktyka. Ma ona na celu wychowanie ucznia, który dobrze znając swoją wartość i walory, potrafi skutecznie eliminować własne „słabe strony”, nie ulega negatywnym wpływom, broni swego stanowiska bez naruszania praw innych, jest wolny od ulegania używkom.

Celem „Dnia Profilaktyki” było dostarczenie młodzieży rzetelnej wiedzy na temat procesu uzależnień oraz konsekwencji sięgania po substancje uzależniające w młodym wieku, jak również kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi, zgodnie z normami obowiązującymi w społeczeństwie. Poza tym, uczniowie zostali zapoznani z konsekwencjami agresji i przemocy stosowanej na terenie szkoły.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat procesu uzależnień,
  • Rozwijanie świadomości konsekwencji sięgania po substancje uzależniające,
  • Wzbudzanie refleksji na temat podejmowania zachowań ryzykownych,
  • Zrozumienie istoty konfliktu (przyczyna i jego konsekwencje),
  • Poznanie zasad i metod konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
  • Poznanie najczęstszych sytuacji konfliktowych w życiu młodzieży,
  • Uświadomienie zagrożeń wynikający w momencie stosowania barier,
  • Rozwijanie procesów samopoznania – rozpoznawanie negatywnych emocji,
  • Przyswojenie wiedzy dotyczącej używania w swoim zachowaniu monitów i reduktorów.

Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu.

Wioletta Kowalska, pedagog

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8