Samorząd Szkolny

SPRZĄTANIE OPUSZCZONYCH GROBÓW30 października 2015 roku Samorząd Szkolny już po raz kolejny zorganizował akcję porządkowania opuszczonych grobów na cmentarzu w Siemyślu.
W sprzątaniu wzięło udział 18 chętnych uczniów z całej szkoły. Poświęcając swój wolny czas, uporządkowali oni wiele nagrobków, których z różnych przyczyn nikt już nie odwiedza i na każdym z nich zapalili symboliczny znicz. Opiekunami dzieci były tego dnia panie Anna Pełechata i Aleksandra Szarejko oraz pan Grzegorz Zwoliński.
Samorząd Szkolny jeszcze raz serdecznie dziękuje za zaangażowanie w tę szczytną akcję.

GALERIA

A. Szarejko

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH

W SIEMYŚLU

NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

Założenia na rok szkolny 2015 / 2016

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

 

 

Lp.

Termin

Zadania do realizacji

Odpowiedzialny

1.

wrzesień

Współorganizacja apelu z okazji inauguracji roku szkolnego.

Samorząd Szkolny

2.

wrzesień

Opracowanie i zatwierdzenie Planu Pracy Samorządu Szkolnego.

Samorząd Szkolny

3.

październik

04.10.2015r.

Obchody Światowego Dnia Ochrony Zwierząt. Zbiórka akcesoriów dla zwierząt.

Samorząd Uczniowski

4.

Cały rok

Zbiórka nakrętek plastikowych.

Samorząd Uczniowski

5.

październik

14.10.2015r.

Organizacja przedstawienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Opiekunowie Samorządu Szkolnego

Chętni uczniowie

6.

październik

30.10.2015r.

Porządkowanie opuszczonych grobów.

Opiekunowie Samorządu Szkolnego

Chętni uczniowie

7.

listopad

Prezentacje klas.

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

8.

listopad

Andrzejki. Współorganizacja zabawy andrzejkowej dla Szkoły Podstawowej i dla Gimnazjum.

Samorząd Szkolny

9.

grudzień

 

Mikołajki. Odwiedziny św. Mikołaja w najmłodszych klasach.

Samorząd Szkolny

 

10.

grudzień

Konkurs „Najpiękniejsza dekoracja bożonarodzeniowa sali”.

Samorząd Szkolny, Samorząd Uczniowski, wychowawcy

11.

grudzień / styczeń

Organizacja przedstawienia „Herody”.

Samorząd Szkolny, kl. Ib S.P.

12.

styczeń

 

Organizacja przedstawienia „Bezpieczne ferie”.

Opiekunowie Samorządu Szkolnego

Chętni uczniowie

13.

styczeń

Współorganizacja zabawy choinkowej (Bal Przebierańców) dla Szkoły Podstawowej i dla Gimnazjum.

Samorząd Szkolny

 

14.

luty

 

Poczta Walentynkowa.

Samorząd Szkolny

 

15.

luty / marzec

Wieczór filmowy (spotkanie integracyjno-informacyjne Samorządu Uczniowskiego)

Opiekunowie Samorządu Szkolnego

16.

marzec

Konkurs szkolny „Najlepsza Marzanna”

Samorząd Szkolny, Samorząd Uczniowski, wychowawcy

17.

czerwiec

Współorganizacja apelu z okazji zakończenia roku szkolnego.

Samorząd Szkolny

 

Bieżące prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań Samorządu Szkolnego i Samorządu Uczniowskiego;
 • organizowanie spotkań informacyjno – integracyjnych dla przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego;
 • współdziałanie z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas i pedagogiem;
 • udział w akcjach charytatywnych;
 • kontynuowanie działań wolontariatu uczniowskiego;
 • aktualizowanie tablicy tematycznej na dużym korytarzu;
 • współorganizacja z pedagogiem szkolnym spotkań profilaktycznych i informacyjnych dla uczniów (np. z: policjantem, kuratorem sądowym, pracownikiem socjalnym, specjalistą z PPP, pielęgniarką środowiskową, przedstawicielem MONAR’u lub innych organizacji zapobiegających i leczących uzależnienia);
 • prowadzenie kroniki szkolnej;
 • dekorowanie okolicznościowe dużego korytarza.

 

Współpraca z :

 • Grono Pedagogiczne
 • Pedagog szkolny
 • Pozaszkolne organizacje specjalistyczne (policja, GOPS w Siemyślu, PPP w Kołobrzegu, PCPR z Kołobrzegu, służba zdrowia, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MONAR)

OPRACOWANIE:

Galant Magdalena

Tyryk Mariia

Szarejko Aleksandra

 

 

Samorząd Szkolny - skład

Pod koniec czerwca 2015 roku przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory uzupełniające do Samorządu Szkolnego.

Nowy skład Samorządy Szkolnego jest następujący:

 

 • Kinga Wasiniak – Przewodniczący Samorządu
 • Łukasz Papież – Sekretarz Samorządu
 • Weronika Szymańska – Członek Samorządu
 • Dominik Lepa – Członek Samorządu
 • Weronika Jóźwiak – Członek Samorządu
 • Natalia Wojewódzka – Członek Samorządu
 • Natalia Mordarska– Członek Samorządu

 

 

 

Opiekunki Samorządu Szkolnego:

- Pani Galant Magdalena

- Pani Szarejko Aleksandra

- Pani Tyryk Mariia

 

 

 1. Sz.
 

WSPÓLNE DOBRO29 kwietnia br. Zespół Szkół w Siemyślu miał przyjemność ugościć liczną grupę młodzieży z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  im. Marii Grzegorzewskiej ze Sławna. Wizyta była kontynuacją podjętej w grudniu współpracy międzyszkolnej. Uczniowie po przybyciu do naszej placówki, zostali przywitani przez Dyrektora, który oprowadził ich po szkole, pokazując najciekawsze jej zakamarki.Więcej…

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ MARZANNĘ


W dniu 19.03.2015r. Samorząd Szkolny rozwiązał konkurs szkolny na Najlepszą Marzannę. W konkursie wzięły udział wszystkie oddziały szkolne i przedszkolne Zespołu Szkół. Wykonane kukły charakteryzowały się oryginalnością, pomysłowością i estetyką wykonania. Jednak najlepsze, według jury, okazały się Marzanny z oddziałów: „5-latki”, klasa „3” szkoły podstawowej, klasa „4 a” szkoły podstawowej, klasa „1 b” gimnazjum.
Przeprowadzony konkurs miał na celu uwrażliwić uczniów na obyczaje i tradycje ludowe związane z obchodami pierwszego dnia wiosny oraz na powszechny obecnie temat ekologii. Ponadto, działania podejmowane wspólnie przez uczniów i ich wychowawców, stworzyły możliwość rozwijania umiejętności współpracy w grupie oraz czerpania satysfakcji z własnej pracy.

GALERIA

A. Szarejko

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 8