Aktualności

Gminny konkurs literacki „List do Polski” rozstrzygnięty

 

5 listopada br.  został rozstrzygnięty gminny konkurs literacki  zatytułowany „List do Polski” zorganizowany z okazji 100- letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na konkurs wpłynęło 17 listów w kategorii klas IV- VI

i 21 prac w kategorii klas VII- VIII i III gimnazjum.

W kategorii klas IV- VI  zwycięzcami zostali:

I miejsce- Szymon Maciejewski- uczeń klasy V SP w Siemyślu, (LIST)

II miejsce ex aequo- Szymon Najda- uczeń klasy IV SP w Charzynie

oraz Gracjan Gołofit- uczeń klasy  IV SP w Siemyślu,

III miejsce- Antoni Piechowiak- uczeń klasy V SP w Charzynie.

Wyróżniono:

Malwinę Jezierską- uczennicę klasy V SP w Charzynie,

Aleksandra Pietrasza- ucznia klasy IV SP w Siemyślu.

 

W kategorii klas VII- VIII i III gimnazjum

I miejsce- Tomasz Andrusieczko- uczeń klasy III  gimnazjalnej SP w Siemyślu, (LIST)

II miejsce- Wojciech Maciejewski- uczeń klasy VIII SP w Siemyślu, (LIST)

III miejsce- Julia Przytocka- uczennica klasy III gimnazjalnej SP w Siemyślu. (LIST)

Wyróżnienia otrzymali:

Filip Jezierski- uczeń klasy III gimnazjalnej SP w Siemyślu,

Amelia Majewska- uczennica klasy III gimnazjalnej SP w Siemyślu,

Martyna Wróblewska- uczennica klasy VIII SP w Charzynie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do zapoznania się

z nagrodzonymi pracami, które dołączamy w załącznikach.

 

 

 

 

 

Święto Niepodległości w naszej gminie

 

 

 

9 listopada br. o godz. 12.00. w Domu Kultury w Siemyślu rozpoczęła się gminna uroczystość poświęcona Świętu Niepodległości. Została ona przygotowana przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Charzynie oraz Szkoły Podstawowej w Siemyślu. Uczestniczyła w niej nie tylko szkolna młodzież, ale również władze samorządowe, a także licznie przybyli mieszkańcy gminy. Uroczysta akademia została poprzedzona wystąpieniem Wójta Gminy Siemyśl Marka Dołkowskiego, który przypomniał burzliwą historię naszej ojczyzny, lata niewoli, walkę Polaków na frontach I wojny światowej zakończoną odzyskaniem 11 listopada 1918r. niepodległości.

Spotkanie wypełniły pieśni legionowe, tańce polskie w wykonaniu dzieci klas młodszych, które przebrane w piękne stroje zatańczyły poloneza, mazura, krakowiaka. Nie zabrakło również tekstów poetyckich o charakterze patriotycznym: „Gawędy o miłości ziemi ojczystej” W. Szymborskiej, „Modlitwy” J. Tuwima czy utworu T. Bełzy ‘”Kto Ty jesteś”.

Cała uroczystość przebiegła w podniosłym nastroju, dostarczając wielu wzruszeń i podkreślając rangę Święta Niepodległości, które w tym roku miało szczególną wymowę, jako że obchodziliśmy 100- lecie naszej wolności.

Na zakończenie odczytano wyniki  gminnego konkursu literackiego przeprowadzonego wśród uczniów szkół w Siemyślu i Charzynie zatytułowanego „List do Polski”. Szczegółowe wyniki zostaną podane w odrębnym tekście.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Maciejska

 

Spotkanie z książką

W dniu 30.10.2018 r. uczniowie klasy 1 a i 2 Szkoły Podstawowej w Siemyślu uczestniczyli w „uczcie czytelniczej”, przygotowanej przez zaproszonego gościa – pana Zbigniewa Walkiewicza. Pan  dyrektor przeczytał naszym małym pociechom śmieszną bajeczkę pt.: „Chora żaba”. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały tekstu książeczki, a w dowód wdzięczności uhonorowały pana dyrektora - orderem „Dorośli czytają dzieciom”. Mamy nadzieję, że wizyta pana dyrektora przyczyni się do wzrostu czytelnictwa w naszych klasach.

K.Tomaszewska i B. Walkiewicz

 

Inspiracje jesienne


W dniu 25 października 2018 r. uczniowie klas: 1 a i 2 Szkoły Podstawowej w Siemyślu odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Siemyślu. Na początku spotkania  pani kierownik biblioteki zapoznała dzieci ze sposobem wypożyczania książek, a potem przeczytała im  2 piękne wiersze o jesieni. Treść wierszy była inspiracją do wspólnego wykonania pracy plastycznej – drzewko owocowe oraz zawieszenia karmników dla ptaszków. Wizycie towarzyszyło wiele pozytywnych emocji.

Barbara Walkiewicz i Katarzyna Tomaszewska

 

Wycieczka rowerowa do Dargocic

W dniu 6 X 2018r. została zorganizowana wycieczka rowerowa do Dargocic. Do udziału zgłosiło się 9 uczniów. Ostatecznie pojechało 6 dzieci z klas Va, Vb i VI szkoły podstawowej. Celem wycieczki było wdrażanie dzieci do bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, zachęcanie do aktywnej rekreacji w formie turystyki rowerowej i ukazanie walorów przyrodniczych gmin: Siemyśl i Gościno. Dzieci przejechały ponad 30 km. Nad jeziorem brały udział w pikniku przy ognisku. Wycieczkę zorganizowały panie: D. Andrzejak i D. Świgoń.
 

Konkurs Piosenki Niemieckiej dla klas I-III Szkoły Podstawowej

Dnia 05.06.2018 po raz trzeci w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Niemieckiej dla klas I-III Szkoły Podstawowej oraz oddziału przedszkolnego „0”. Konkurs zorganizowała nauczycielka języka niemieckiego - Marta Markiewicz W konkursie wzięło udział 5 zespołów: oddział przedszkolny „0”, klasa IA, IIA, IIIA i IIIB. Każda klasa prezentowała zarówno swoje umiejętności wokalne, jak i językowe, śpiewając po dwie piosenki. Prezentacje zostały wysłuchane i ocenione przez jury w składzie: p. Bożena Myśliwiec i p. Wioletta Kowalska. Komisja przy ocenie brała pod uwagę kryteria językowe, muzyczne i ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci konkursu:

I miejsce- klasa IIIA

II miejsce- klasa IIIB

III miejsce- klasa IIA

Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy, a pozostali uczestnicy dyplomy za uczestnictwo i drobne upominki.

Podczas konkursu nastąpiło też rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Deutsch ist super”. W maju 2018 na zajęciach języka niemieckiego uczniowie wykonywali prace plastyczne dowolną techniką. Tematem prac było słownictwo, którego dzieci uczyły się w bieżącym roku szkolnym. Z każdej klasy wyłoniono 3 laureatów. Każdy z nich otrzymał dyplom i nagrody.

 

Dzień Dziecka


1 czerwca 2018 r.  na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu odbył się Festyn z okazji Dnia Dziecka. W czasie festynu dzieci uczestniczyły w grach i zabawach sportowych. Było dużo radości i słodyczy. Dzięki zaangażowaniu  Rady Rodziców dzieci poczuły, że ten dzień jest dla nich wyjątkowy.

Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Powiatu Kołobrzeskiego pan Tomasz Tamborski, Wójt Gminy Siemyśl pan Marek Dołkowski, Sekretarz Gminy Siemyśl pan Krzysztof Pełechaty.

Dyrekcja, uczniowie, pracownicy i rodzice  kierują serdeczne podziękowania, słowa uznania i szacunku  w kierunku sponsorów  za  wsparcie przy organizacji Festynu:

Sponsorzy:

  1. Starostwo Powiatowe Kołobrzeg
  2. Gmina Siemyśl
  3. Państwo Lepowie
  4. Państwo Wróblewscy
  5. Firma Usługowo – Budowlana – pan Zbigniew Kaźmierczak
  6. Monar w Marianówku

 

 

Szkolny konkurs historyczno - literacki


DOKUMENT W PROGRAMIE (PDF)
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 31