Rada Rodziców

Rada Rodziców na rok 2019/2020
Emilia Ostropolska - przewodnicząca,
Monika Lepa- z-ca przewodniczącej,
Marzena Kalicka - skarbnik,
Katarzyna Gołofit - protokolant.

Członkowie rady z poszczególnych klas:
Panońko Marlena - 3 latki
Wroblewska Anna - 4-5 latki
Lepa Monika - 5 latki
Nowakowska Małgorzata - zerówka
Kalicka Marzena - klasa I
Ostropolska Emilia- klasa II a
Jagielska Aleksandra - klasa II b
Misior Anna - klasa III
Kaminska Anna - klasa IV
Kalicka Izabela - klasa V a
Gołofit Katarzyna - klasa V b
Urbaś Anna - klasa VI a
Greś Agnieszka - klasa VI b
Żylska Dominika - klasa VII
Pietrzak Sylwia - VIII a
Rębisz Magdalena - klasa VIII b
 

INFORMACJA - RADA RODZICÓW

Siemyśl, dn. 16.10.2015 r.

Rada Rodziców

przy Zespole Szkół w Siemyślu

ul. Szkolna 10, 78-123 Siemyśl

 

 

 

Informacja o wpływach i wydatkach środków z Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Siemyślu:

Rok 2013 konto otwiera się saldem 3 783,85 zł

Wydatki poniesione w 2013 r:

 1. Nagrody na konkursy  231,01 zł
 2. Zakup książek do biblioteki 1 986,61 zł
 3. Naklejki informacyjne z laminatem UV „bezpieczna droga” 150,00 zł
 4. Zakup prasy codziennej dla dzieci 419,92 zł
 5. Prowizja bankowa 81,58 zł
 6. Podziękowanie dla sponsora – grawer 729,00 zł

 

Razem wydatki: 3598,12 zł

Wpływy na konto rady rodziców:

 1. Wpływ z zabawy karnawałowej 1550,00zł
 2. Darowizna od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu 500,00 zł
 3. Darowizna od PZU 2841,60 zł
 4. Kapitalizacja odsetek 2,89 zł

Razem wpływy: 4894,49 zł

Saldo na 31.12.2013 rok to kwota  5 080,22 zł

Rok 2014 konto otwiera się saldem 5 080,22 zł

Wydatki poniesione z konta rady rodziców:

 1. Artykułu szkolne 156,47 zł
 2. Wynajem terenu przy wodociągach 61,50 zł
 3. Usługa artystyczna agencja eventowa 240,00 zł
 4. Zakup książek 1 986,58 zł
 5. Prasa dla uczniów 164,83 zł
 6. Wiązanka pogrzebowa 130,02 zł
 7. Nagrody na konkursy szkolne 595,06 zł
 8. Zakup komputerów 6 000,00 zł
 9. Transport do Sławna 900,00 zł
 10. Prowizje bankowe 93,07 zł

 

Razem wydatki 2014 r: 10 327,53

Wpływy na konto rady rodziców:

 1. Wpłaty rodziców 50,00 zł
 2. Darowizna od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu 600,00zł;
 3. Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w  Kołobrzegu 600,00zł
 4. Darowizna PZU 1 000,00 zł
 5. Darowizna na komputery Werner Paweł 2 000,00 zł
 6. Darowizna Anders Sp. z o.o.  3 000,00 zł
 7. Zasilenie konta z środków sklep szkolny 3 101,00 zł
 8. Kapitalizacja odsetek 8,56 zł

 

Razem wpływy w 2014 r. to kwota 10 359,56 zł

 

Saldo na dzień 31.12.2014 r. to kwota 5 112,25 zł

Rok 2015 konto otwiera się saldem 5 112,25 zł

Wydatki poniesione z konta rady rodziców:

 1. Zakup nagród na konkursy szkolne:  835,68 zł
 2. Koszty organizacji sylwestra:  629,18 zł
 3. Zakup pojemników do przedszkolna: 1 306,85 zł;
 4. Zakup rolet do klas: 5 500,01 zł
 5. Zakupy na bal walentynkowy: 59,64 zł
 6. Dofinansowanie wyjazdu na mistrzostwa Klubu TEAKWON-DO: 250,00 zł
 7. Zakup gier planszowych oraz drobnego sprzętu sportowego: 612,50 zł
 8. Zakup kwiatów doniczkowych: 408,00 zł
 9. Wykonanie i montaż szafy wnękowej w klasie: 3 997,50 zł
 10. Pozostałe zakupy grill dla dzieci: 459,68 zł
 11. Prowizja bankowa: 101,00 zł

Razem wydatki 2015 r:  14 160,04 zł

Wpływy na konto rady rodziców:

 1. Darowizna Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu 1 500,00 zł
 2. Darowizna na drużynę harcerską – Paweł Adamczak 300,00 zł
 3. Wpłata za bal sylwestrowy 4 500,00 zł
 4. Darowizna Transprzęt Stanisław Głuszek 3 000,00 zł
 5. Bal walentynkowy 1 450,00 zł
 6. wpłata za złom 238,80 zł
 7. wynajem Sali do nauki gry na gitarze: 60,00 zł
 8. zasilenie konta ze sklepik szkolny 2 000,00 zł
 9. Wpłaty rodziców 200,00 zł

Razem wpływy na konto Rady Rodziców 13 248,80 zł.

 

Stan konta na dzień 28.09.2015 r.  to kwota 4 201,01 zł

 

 

 

FESTYN RODZINNY

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Siemyślu zwraca się z prośbą o wsparcie rzeczowe lub materialne podejmowanych działań związanych z organizacją Dnia Dziecka na terenie naszej szkoły i gminy.

Więcej…

 

Nowe monitory


W lutym 2010 roku Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Siemyślu
zakupiła 20 nowych monitorów LCD do pracowni komputerowej.

Serdecznie dziękujemy

Więcej…

 

Rada Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH

w SIEMYŚLU

Więcej…