Szkoła Podstawowa w Siemyślu została otwarta 1 września 1946 r., należy więc do najstarszych szkół w powiecie kołobrzeskim.


Jej pierwszym dyrektorem była pani Maria Własyczuk. Początkowo placówka mieściła się w niewielkim budynku dawnej poniemieckiej szkoły, której pomieszczenia nie wystarczały, aby pomieścić stale wzrastającą liczbę uczniów. Dlatego mieszkańcy naszej miejscowości udostępniali swoje lokale mieszkalne w celu tworzenia w nich sal lekcyjnych (m. in. u pp. Strzelczyków, Papieżów). Pod koniec lat 60- tych dobudowano do starego obiektu nowy pawilon.

Uczniowie przez wiele lat nie mieli własnej sali gimnastycznej. Na zajęcia wf- u uczęszczali do sali wiejskiej znajdującej się niedaleko szkoły. Dopiero w 1986 r. oddano do użytku piękną, pełnowymiarową halę sportową, która dziś służy nie tylko nam, uczniom, ale także mieszkańcom Siemyśla.


Wraz z reformą edukacji wprowadzoną w 1999 r. utworzono Zespół Szkół, w ramach którego funkcjonuje Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Jednocześnie przystąpiono do remontu kapitalnego starej części szkoły, rozbudowując ją dla potrzeb Gimnazjum. Obecnie do Szkoły Podstawowej uczęszcza 231 uczniów, do Gimnazjum 161, zatrudnionych jest 30 nauczycieli. Nasza szkoła wypuściła 1462 absolwentów, począwszy od roku 1946.


Dyrektor szkoły pan Zbigniew Walkiewicz stale zabiega o poprawę bazy lokalowej szkoły. Nasza placówka wzbogaciła się w ostatnich latach o pracownię komputerową z 21 stanowiskami komputerowymi, stałe łącze internetowe, siłownię.


Szkoła przez 58 lat istnienia miała 11 dyrektorów. Pod ich rządami wypracowała własne tradycje, do których należą między innymi: Festyn "Rodzice Dzieciom", organizowany z okazji Dnia Dziecka, szkolna Wigilia, obchody świąt państwowych.


Do wybitnych osiągnięć naszych uczniów i nauczycieli można zaliczyć wielokrotny tytuł Mistrza Polski w Tabliczce Mnożenia, sukcesy sportowe na arenie powiatowej i wojewódzkiej, tytuły laureatów konkursów biologicznych, geograficznych, "Kangura", tytuł "Szkoły z klasą" w akcji "Gazety Wyborczej".


Szkoła stara się wychodzić do uczniów z bogatą ofertą edukacyjną. Mogą oni korzystać z zajęć kół: biologicznego, matematycznego, informatycznego, teatralnego, dziennikarskiego, miłośników przyrody, tabliczki mnożenia.