Jak co roku uczciliśmy Dzień Unii Europejskiej w ciekawy i dowcipny sposób.
Uczniowie z koła europejskiego przygotowali inscenizację prezentującą informacje o kulturze, obyczajach, atrakcjach turystycznych, ciekawych i słynnych ludziach pochodzących z krajów Unii Europejskiej.
Szczególnym akcentem tego dnia było uroczyste wykonanie hymnu UE "Ody do radości" przez wszystkich uczestników apelu. Wspólnie zaśpiewaliśmy również piosenkę "Europo witaj nam", która wprawiła wszystkich w doskonały humor.
Całość uświetniła prezentacja multimedialna, pokaz tańca zorba oraz plakaty n.t. państw UE.
Mamy nadzieję, że dzięki takim imprezom uczniowie będą bardziej zmotywowani do poznawania innych kultur i języków.

Galeria