W dniu 21.04.2010r. dzieci uczęszczające na zajęcia koła plastycznego wzięły udział w konkursie plastycznym : „Portret Ziemi”. Konkurs ten został zorganizowany przez punkt informacji europejskiej działający przy Urzędzie Miasta Kołobrzeg - Europa Direct , przy pomocy Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.

 

Cele konkursu : zwrócenie uwagi dzieci na piękno natury i problemy związane z jej ochroną oraz rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i zdolności plastycznych dzieci.

Konkurs objął placówki oświatowe działające na terenie województwa zachodniopomorskiego. Najwięcej prac nadesłały szkoły z terenu powiatu kołobrzeskiego. W sumie nadesłano 116 prac.

Z Zespołu Szkół w Siemyślu w konkursie udział wzięło 10 dzieci. 6 prac zostało przekazanych komisji. Wykonawcy prac : Weronika Kubok kl. IV, Maciek Nowaczyk kl. IV, Klaudia Kot kl. IV, Dorota Kocoń kl. IV, Jagoda Andrzejak kl. IV, Aneta Popiołek kl. IV, Iza Kaźmierczak kl. II, Jacek Andrzejak kl. II, Ola Oziemkiewicz kl. III i Inga Hryb kl.V.

W dniu 11 maja 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu. W kategorii szkół podstawowych (klasy IV –VI) miejsce I zajęła Klara Woszczak, a II miejsce jury przyznało Jagodzie Andrzejak.

Opiekunem dzieci była Dobromiła Andrzejak.