Emilia Ostropolska - przewodnicząca,
Monika Lepa- z-ca przewodniczącej,
Marzena Kalicka - skarbnik,
Katarzyna Gołofit - protokolant.

Członkowie rady z poszczególnych klas:
Panońko Marlena - 3 latki
Wroblewska Anna - 4-5 latki
Lepa Monika - 5 latki
Nowakowska Małgorzata - zerówka
Kalicka Marzena - klasa I
Ostropolska Emilia- klasa II a
Jagielska Aleksandra - klasa II b
Misior Anna - klasa III
Kaminska Anna - klasa IV
Kalicka Izabela - klasa V a
Gołofit Katarzyna - klasa V b
Urbaś Anna - klasa VI a
Greś Agnieszka - klasa VI b
Żylska Dominika - klasa VII
Pietrzak Sylwia - VIII a
Rębisz Magdalena - klasa VIII b