SZANOWNI RODZICE
W roku szkolnym 2019/2020 ubezpieczenie ucznia od nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne.
Podajemy linki TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH, które wyraziły chęć ubezpieczenia Państwa dzieci.
kontakt  p. Jezierska 508182816