Już drugi raz w okresie trzech lat uczeń naszej szkoły znalazł się w dwudziestce najlepszych uczniów w województwie w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego. To uczeń klasy IIIA- klasy gimnazjalnej Dominik Lepa.  Tym samym zagwarantował sobie maksymalną liczbę punktów z tego przedmiotu na egzaminie, do którego nawet nie musi już podchodzić. Okazuje się, że amibicja połączona z pracą przynosi efekty.

Należy dodać, że w tym roku jeszcze trójka naszych uczniów otrzymała tytuły finalistów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.

Są to:

uczeń klasy IIIA G Filip Jezierski- finalista aż trzech konkursów- z języka niemieckiego, matematyki i fizyki,

uczennica klasy IIIB G Julia Przytocka – finalistka z geografii,

uczeń klasy VIII B Wojciech Maciejewski- finalista z języka niemieckiego.

Serdecznie gratulujemy, tym bardziej, że są to konkursy bardzo prestiżowe, organizowane prze Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

To prawdziwa radość mieć wśród uczniów takich, którzy wytrwale dążą do celu i osiągają je.

 

Jolanta Maciejska