21.03.2019 r. po raz kolejny dzieci z wszystkich oddziałów przedszkolnych obchodziły Pierwszy Dzień Wiosny. Już tradycją stał się przemarsz ulicami Siemyśla z własnoręcznie wykonanymi Marzannami, czemu towarzyszył  śpiew nowo poznanych wiosennych piosenek.  Wszyscy ochoczo maszerowali, żeby pożegnać  Zimę a przywitać Wiosnę. Po powrocie do przedszkola każda z grup miała zorganizowane wiosenne zabawy m.in. wiosenne memory, zagadki oraz prace plastyczne.

M. Stankiewicz