W marcu w grupach 3,4,5,6-latków ogłoszony został konkurs plastyczny pt. „Dymom papierosowym mówimy NIE!!” w ramach programu „Czyste powietrze wokół nas”. Celami konkursu było rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci, kształtowanie świadomych postaw antynikotynowych wśród przedszkolaków. Ponieważ wszystkie prace były wykonane z dużym zaangażowaniem dzieci i wychowawców, każda grupa otrzymała dyplomy za udział w konkursie i nagrody w postaci gier planszowych. Nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców.

M. Stankiewicz