W ostatnim tygodniu lutego „Żabki” realizowały projekt „Budowle”. Dzieci poszerzyły swoją wiedzę o wiadomości na temat pracy architekta, etapów powstawania domu. Podczas spacerów przyglądały się różnym budowlom (już zakończonym, jak i w trakcie realizacji), zwracając uwagę na elementy charakterystyczne dla każdego budynku. Przedszkolaki samodzielnie lub w grupach konstruowały domy z klocków drewnianych i lego. Podsumowaniem projektu było przygotowanie prac plastycznych, które udekorowały salę przedszkolną.

Małgorzata Pietrasik