Ogólnopolska kampania

- IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-ie, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ.

Nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii pt. IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-ie, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ. Kampania ta powstała z inicjatywy Fundacji Dbam o Mój Z@sięg, która przekazała nam do rozdysponowania  ponad 500 kartek świątecznych. Akcja przeprowadzona została w okresie grudnia 2018 roku.

Wzięli  w niej udział  uczniowie ze wszystkich klas szkoły podstawowej, uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz przedszkolaki (cztery grupy). W akcję włączyli się wszyscy wychowawcy, dzięki którym na lekcjach wychowawczych oraz na zajęciach w przedszkolu, była okazja do porozmawiania o znaczeniu kartki samodzielnie przygotowanej i radości osoby nią obdarowanej. Starsi uczniowie  samodzielnie zredagowali  świąteczne życzenia oraz ozdobiali kartki wg własnego pomysłu.

Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej oraz przedszkolaki redagowały życzenia i ozdabiały kartki świątecznymi rysunkami, którymi obdarowali swoje rodziny. Kartki zostały wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź też zostały dołączone do świątecznych prezentów dla rodzin dzieci i wręczone osobiście. Przedszkolaki z grupy p. Mileny Chabery wysłali swoje kartki z życzeniami do Weteranów Wojennych w ramach akcji przedświątecznej pt.” Serce za odwagę”.

Uczniowie z klas starszych redagowali życzenia dla osób starszych, samotnych, a dzieci z klasy I b dokładały od siebie na tych kartkach rysunki  o tematyce świątecznej.

Te kartki  zostały wręczone:

-  osobom mieszkającym w Domu Pomocy Społecznej w Gościnie – podziękowanie dla p. Magdaleny Przytockiej za dostarczenie kartek  mieszkańcom DPS-u,

- Domownikom i Pracownikom Hospicjum w Kołobrzegu,

- starszym osobom mieszkającym w Siemyślu, Trzyniku, Nieżynie i Białokurach. Podziękowania dla sołtysów tych miejscowości, czyli p. Katarzynie Gołofit, p. Krystynie Wojtaszek, p. Marzenie Zasadzkiej i p. Barbarze Kosz za wytypowanie osób oraz dla uczniów, którzy te kartki wręczali. Podziękowanie również dla p. Agnieszki Kazanieckiej za opiekę nad dziećmi w Trzyniku podczas roznoszenia kartek.

- W Siemyślu przez uczniów klasy Ib kartkami zostali obdarowani pracownicy szkoły oraz mieszkańcy Siemyśla.

W każdym przypadku dzieci spotkały się z radością, wdzięcznością i serdecznością osób, które otrzymywały kartki.

koordynator projektu          Leokadia Sokolnicka

styczeń 2019 r.