W dniu 26.11.2018 r. w Szkole Podstawowej w Siemyślu odbył się konkurs recytatorski pod hasłem: „Jesień wierszem malowana”. W konkursie wzięło udział  27 uczniów z klas III-III. W związku z tym, że poziom recytacji był bardzo wysoki, komisja konkursowa w składzie: pani K. Tomaszewska, pani B. Fuchs i pani B. Walkiewicz przyznała 3 pierwsze, 3 drugie i 3 trzecie miejsca oraz 7 wyróżnień.

Konkurs zorganizowały: pani B. Walkiewicz i pani K. Tomaszewska