9 listopada br. o godz. 12.00. w Domu Kultury w Siemyślu rozpoczęła się gminna uroczystość poświęcona Świętu Niepodległości. Została ona przygotowana przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Charzynie oraz Szkoły Podstawowej w Siemyślu. Uczestniczyła w niej nie tylko szkolna młodzież, ale również władze samorządowe, a także licznie przybyli mieszkańcy gminy. Uroczysta akademia została poprzedzona wystąpieniem Wójta Gminy Siemyśl Marka Dołkowskiego, który przypomniał burzliwą historię naszej ojczyzny, lata niewoli, walkę Polaków na frontach I wojny światowej zakończoną odzyskaniem 11 listopada 1918r. niepodległości.

Spotkanie wypełniły pieśni legionowe, tańce polskie w wykonaniu dzieci klas młodszych, które przebrane w piękne stroje zatańczyły poloneza, mazura, krakowiaka. Nie zabrakło również tekstów poetyckich o charakterze patriotycznym: „Gawędy o miłości ziemi ojczystej” W. Szymborskiej, „Modlitwy” J. Tuwima czy utworu T. Bełzy ‘”Kto Ty jesteś”.

Cała uroczystość przebiegła w podniosłym nastroju, dostarczając wielu wzruszeń i podkreślając rangę Święta Niepodległości, które w tym roku miało szczególną wymowę, jako że obchodziliśmy 100- lecie naszej wolności.

Na zakończenie odczytano wyniki  gminnego konkursu literackiego przeprowadzonego wśród uczniów szkół w Siemyślu i Charzynie zatytułowanego „List do Polski”. Szczegółowe wyniki zostaną podane w odrębnym tekście.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Maciejska