Zajęcia rozwijające z matematyki są prowadzone w klasie pierwszej i trzeciej przez panią Barbarę Walkiewicz.

Zajęcia te kształcą umiejętności geometryczne , rozwijają umiejętność rozwiązywania działań i zadań matematycznych, sprzyjają rozwojowi działań strategicznych. W praktycznej działalności matematycznej dzieci doskonalą umiejętność liczenia pieniędzy, uczą się ważyć przedmioty, posługują się zegarkiem.