Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczy w nich 15 uczniów z klas trzecich gimnazjum
- 8 dziewczynek i 7 chłopców. Uczniowie eksperymentują, obserwują, wnioskują, mierzą, liczą, dokumentują, modelują jak przystało na młodych naukowców.