12 stycznia 2018 roku  Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu wzięła udział w  projekcie edukacyjnym przygotowanym przez Polski Komitet Narodowy UNICEF Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę. Uczniowie mieli okazję aktywnie uczestniczyć w zajęciach, których celem było pokazanie młodym ludziom, jak wojna wpływa na życie najmłodszych oraz uświadomić, jakie spustoszenie emocjonalne i ekonomiczne wiąże się z konfliktem zbrojnym.

W ramach projektu UNICEF-u została również zorganizowana akcja charytatywna, której celem było zebranie środków finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i koców dla dzieci w Syrii. Nauczyciele i Samorząd Uczniowski wraz z ogromnym zaangażowaniem Rodziców i Sponsorów, przygotowali ogrom atrakcji. Uczniowie mogli podziwiać artystyczne umiejętności naszych uczennic z gimnazjum w  kąciku malowania twarzy, z  kolędnikami z klasy III B Szkoły Podstawowej pośpiewać kolędy lub zatańczyć Zumbę. Podczas kiermaszu bardzo prężnie działało stoisko ze słodkimi wypiekami przygotowanymi przez Rodziców. Każdy mógł znaleźć dla siebie coś pysznego, a przy okazji wesprzeć szczytny cel. Największą popularnością cieszyła się wśród uczniów loteria fantowa, w której każdy los był szczęśliwy.

Przychód z akcji przerósł najśmielsze oczekiwania inicjatorów przedsięwzięcia. Udało się zebrać 1800 złotych.

Za dobre serce, które pochyla się nad potrzebującymi pomocy, za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra oraz za bezinteresowną pomoc i życzliwość wszystkim bardzo dziękujemy.

Samorząd Szkolny

Wraz z opiekunami