Pierwsza pomoc przedmedyczna służy ratowaniu zagrożonego życia. Podstawę do działania stanowi niezbędna wiedza medyczna i ćwiczenia praktyczne.

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole ,,zawiązały się” dwie grupy ratowników PCK. Grupa młodsza to uczniowie klas I-IIISP,  starsza to uczniowie klas IVSp -IIIG .                  Szkolne koło ratowników ma za zadanie przygotować uczniów do podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym, jak i rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą medyczną. Grupa młodsza spotyka się na zajęciach w sali nr 20, we wtorek  na 7godz. lekcyjnej, a grupa starsza przeprowadza instruktaż PPP  dla uczniów klas I-IIISP w czwartek na długiej przerwie, na małym holu.

Cele szkolnego koła ratowników:

- kształtowanie świadomości i postaw dzieci sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń;

- zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

- kształtowanie postaw prospołecznych i przygotowanie dzieci do samopomocy przez wyposażenie ich w umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

K.Tomaszewska