W listopadzie 2017, w ramach rozwijania zainteresowań  czytelniczych  i zarazem promocji zdrowia, grupa dzieci z kółka czytelniczego pod kierunkiem opiekuna  zrealizowała projekt edukacyjny.  Przygotowano i wystawiono teatrzyk kukiełkowy na podstawie wiersza J.Brzechwy ,,Na straganie” oraz inscenizację  pt. ,,Witaminki”. Uczniowie koła czytelniczego samodzielnie dokonali przydziału ról, wykonali kukiełki do teatrzyku  oraz zgromadzili ,,świeżaki” , które były elementem scenografii. Przedstawienie obejrzeli uczniowie  klas I-IIISP oraz dzieci z grup przedszkolnych.

K.Tomaszewska