Każdego roku 22 kwietnia cały świat uroczyście obchodzi wyjątkowe święto - Międzynarodowy Dzień Ziemi.
Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 2010 rok Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej, dlatego też ogólnopolskie obchody światowego Dnia Ziemi przebiegały pod hasłem "Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas".
Z okazji tego dnia uczniowie koła chemicznego (opiekun Jolanta Burian)  przygotowali inscenizację słowno - muzyczną pt. "Ekologiczne zagrożenia środowiska" której celem było przedstawienie problemu i uświadomienie roli, jaką uczniowie mogą odegrać w swoim środowisku. Oprawę muzyczną przygotował opiekun koła wokalnego p. Krzysztof Kwapisiewicz.


W dniu 22.04.2010 r. uczniowie klasy VI, członkowie Koła Miłośników Przyrody, Zaprezentowali przedstawienie pt. "Tęcza",
przygotowane pod kierunkiem opiekuna koła Danuty Sudnikowicz. Inscenizacja zawierała treści propagujące zdrowy i ekologiczny styl życia oraz wszystko co polskie. Uczniowie wykorzystali scenariusz napisany przez nauczyciela przyrody Danutę Sudnikowicz. Na apelu odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego. Dyplomy i nagrody uczestnikom konkursu wręczył p. Dyrektor Zbigniew Walkiewicz