KONKURS FOTOGRAFICZNY: „Barwy jesieni”

Na przełomie miesięcy:  październik i listopad –został przeprowadzony w szkole konkurs fotograficzny: „Barwy jesieni”. Konkurs był skierowany do uczniów klas IV- VI SP i gimnazjum. Uczestnicy mieli ponad miesiąc czasu na wykonanie fotografii ukazujących piękno polskiej jesieni.

Zgłosiło się 8 osób.  Każdy uczestnik miał obowiązek dostarczyć do organizatora / na nośniku elektronicznym / dwa , wykonane przez siebie zdjęcia. W połowie listopada komisja w składzie: Dobromiła Andrzejak, Katarzyna Tomaszewska i Emilia Konopska –oceniła zdjęcia, zgodnie z przyjętym regulaminem. Nagrody otrzymają: Magdalena Kania i Wojciech Maciejewski. Wyróżnione prace były autorstwa: Oliwii Wasylów, Julii Przytockiej i Szymona Maciejewskiego. Nagrody pocieszenia będą udziałem: Justyny Dołkowskiej, Stanisława Kolańczyka i Weroniki Przytockiej.

Nagrody /ufundowane przez Radę Rodziców /zostaną wręczone na najbliższym apelu. Organizatorem konkursu była p. D. Andrzejak.