W dniu 16 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Uczniowie klas III a i III b zaprezentowali młodszym koleżankom i kolegom podniosłą część artystyczną upamiętniającą walkę Polaków o wolność swoją i ojczyzny, przypomniano znaczenie symbolów narodowych, śpiewano hymn Polski, pieśni patriotyczne. Trzecioklasiści przybliżyli oglądającym także dwa tańce ludowe - Krakowiaka i Trojaka, prezentując się w pięknych strojach przygotowanych przez p. K. Tomaszewską.

W podziękowaniu za wspaniałą atmosferę wszystkie dzieci otrzymały upominek w postaci biało-czerwonej chorągiewki.

A. Szarejko,  K. Tomaszewska