26 października 2017 roku dzieci z oddziału 4 i 5 – latków odwiedziły Schronisko dla Zwierząt w Byszewie.  Celem wycieczki było przekazanie zebranej w przedszkolu karmy dla podopiecznych Fundacji ,,Pro Animale” oraz uwrażliwienie dzieci na los zwierząt w potrzebie.  Dzięki uprzejmości pracowników fundacji dzieci poznały obiekt, w którym przebywają zwierzęta i zasady jego funkcjonowania.  Przedszkolaki bardzo szybko nawiązały kontakt ze zwierzętami. Chętnie głaskały konie i karmiły koty. Dużo emocji i miłych wrażeń dostarczyła dzieciom wizyta w SALI OBRAD KOTÓW, gdzie można było je pogłaskać i przytulić.                                                             Zarówno przedszkolaki jak i kotki były bardzo szczęśliwe. Serdecznie dziękujemy pracownikom schroniska za życzliwość i organizację spotkania oraz rodzicom za ofiarowaną karmę i umożliwienie wyjazdu.

D Z I Ę KU JE M Y

wychowawca  Krystyna Bohdan