Dnia 28 kwietnia 2017 r. na holu szkolnym z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, uczniowie klasy III A wystawili inscenizację pt." Dobre rady na odpady, czyli ratujmy Ziemię przed zaśmieceniem". Występ  wzbogaciły pięknie recytowanymi wierszami uczennice tej klasy, uczestniczki konkursu” Ptaki, ptaszki  i ptaszęta polne” - Julia Bodo wiersz  pt." Dbajmy o przyrodę", natomiast Wiktoria Kruk- wiersz pt. "Trudne pytania"- oba  napisane zostały przez Ewę Sujecką. Uczniowie obejrzeli prezentację na temat zagrożonych gatunków zwierząt oraz film prezentujący najpiękniejsze krajobrazy na Ziemi. Dzieci wspólnie odśpiewały piosenkę pt." Moja planeta". Na koniec wszystkie klasy zaśpiewały przygotowane na tę uroczystość piosenki  o tematyce związanej z tematem spotkania. Wszyscy uczniowie klas I-III  pięknie się prezentowali  w specjalnie przygotowanych na tę okazję maseczkach zwierząt - symbolu solidarności z fauną żyjącą na naszej pięknej planecie. Hol szkolny został ozdobiony pracami plastycznymi uczniów I etapu edukacyjnego  na temat " Co mnie zachwyca na Ziemi?"


Leokadia Sokolnicka