„DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I TOLERANCJI”

W dniu 31 stycznia 2017 r. obchodziliśmy po raz pierwszy w Naszej szkole „Dzień Tolerancji i Życzliwości”. Cała społeczność szkolna była zaangażowana w przygotowaniach do uroczystości. Na głównym holu widniały ciekawe prace, plakaty przygotowane przez uczniów, które mogliśmy podziwiać przez kilka następnych dni.  Ważnym akcentem uroczystości była prezentacja haseł związanych z tolerancją i życzliwością przez wszystkie grupy szkolne, poza tym uczniowie zawieszali na „Drzewie Życzliwości i Tolerancji” przygotowane wcześniej słowa, wyrazy związane z szacunkiem, miłością, dobrocią, przyjaźnią, itp. Na koniec Pani Dyrektor wręczyła podziękowania uczniom, którzy zostali przez swoich rówieśników wybrani na najżyczliwszych z życzliwych. Uczniowie wyłonili również najżyczliwszą z życzliwych nauczycielkę, została nią Pani Dagmara Świgoń.

NAJŻYCZLIWSI Z ŻYCZLIWYCH:

 1. 1. Oddział 3-4 latków: Zosia Osiadło, Dawid Jakubowicz
 2. 2. Oddział 5 latków: Wiktoria Szymanek, Oliwier Ostropolski
 3. 3. Grupa 6 latków: Maja Sadowy, Nicola Ślusarczyk, Kuba Lalik
 4. 4. Klasa I: Maja Ciechowska, Nikodem Kamiński
 5. 5. Klasa IIA: Julia Szymanek, Kornelia Pawłowska, Szymon Sadowski
 6. 6. Klasa IIB: Julia Kwiatkowska – Iwańska, Filip Artykiewicz
 7. 7. Klasa IIIA: Jowita Gusak, Aleks Śledziński
 8. 8. Klasa IIIB: Justyna Gabryszewska, Szymon Maciejewski
 9. 9. Klasy IV-VI: Julia Liśkiewicz, Filip Więcławski
 10. 10. Klasy I-III Gimnazjum: Dominik Lepa, Amelia Majewska

Międzynarodowy „Dzień Tolerancji” zapoczątkowało Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1996 roku, ale sama idea Dnia zrodziła się rok wcześniej podczas 28 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, na której przyjęto "Deklarację zasad tolerancji". Napisano w niej m.in.: "TOLERANCJA to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kulturowej naszego świata, wielości form wyrazu i wymiarów człowieczeństwa. Rozwija się dzięki wiedzy, otwartości, komunikacji oraz wolności myśli, sumienia i religii. Tolerancja to harmonia różnorodności. To nie tylko obowiązek moralny, ale także wymóg polityczny i prawny. Inny nie znaczy gorszy. Tolerancja - cnota, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju". Zgodnie                   z duchem i literą Deklaracji, podstawy tolerancji stanowią:

 • respektowanie cudzych praw i cudzej wolności,
 • uznawanie i akceptacja indywidualnych różnic między ludźmi,
 • umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych,
 • otwarcie na cudze myśli i filozofię, nieodrzucanie nieznanego,
 • uznanie, że nikt nie ma monopolu naprawdę.

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu przede wszystkim uwrażliwienie opinii publicznej na wszelkie przejawy nietolerancji i ksenofobii (niechęci, wrogości, lęku wobec obcych), ukazywanie skutków, które niosą one z sobą i wypracowywanie wskazówek dla rządów                    i instytucji publicznych, jak skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji                i nietolerancji. Dla każdego z nas Dzień Tolerancji powinien stać się okazją do zastanowienia się nad własną postawą wobec innych, szczególnie przedstawicieli innych kultur, religii czy regionów świata.

W Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji obchodzony był po raz pierwszy w 1996 roku.

„DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI” zapoczątkowano w 1973 roku. Był to protest przeciwko konfliktowi (kłótni) pomiędzy dwoma państwami; Egiptem i Izraelem.

Sens „Dnia Życzliwości” przedstawiał najpierw znany w naszym kraju film „Podaj dalej”.  Film opowiada historię 12-letniego chłopca, który postanowił zmienić świat, pomagając trzem przypadkowo spotkanym osobom.

Od 2006 roku Dzień Życzliwości obchodzimy w Polsce. W tym dniu Polacy starają się zachować uśmiech na ustach, nie dają się prowokować, są mili dla innych. Wszelkie kłótnie, żale i złości odstawiamy na bok. Ściskamy sobie dłonie, ustępujemy pierwszeństwa innym, pomagamy starszym.

_
__
__

 

Wioletta Kowalska

Monika Spierewka