Zespół Szkół w Siemyślu bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą „Szkoła wolna od dopalaczy”. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuł „Szkoła wolna od dopalaczy” oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy.

Dnia 12 kwietnia gościliśmy Pana Zbigniewa Kamrata trenera i terapeutę uzależnień reprezentującego Centrum Edukacji i Profilaktyki „DIALOG” z Krakowa,  który podczas „Dnia Profilaktyki” przeprowadził z uczniami klas IV-VI i I-III gimnazjum prelekcje nt. niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą zażywanie z dopalaczy. Pan Zbigniew Kamrat ćwiczył z uczniami umiejętności postawy asertywnej podczas scenek dramowych; innymi słowy zachęcał do powiedzenia NIE w sytuacjach zagrożeń.

Następnie w godzinach popołudniowych odbyło się z rodzicami i nauczycielami szkolenie na temat dopalaczy, przyczyn sięganie po używki oraz czynników chroniących nasze dzieci i młodzież przed inicjacją związaną z narkotykami. Cenne informacje miały na celu uwrażliwienie uczestników na problem społeczny związany z dopalaczami.

Składamy serdeczne podziękowanie dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu za wieloletnią współpracę oraz pomoc w zorganizowaniu ”Dnia Profilaktyki”.

Przygotowała: Wioletta Kowalska, pedagog