OPRACOWANIE ZASAD SZKOLNYCH

Na początku roku szkolnego 2015/2016 wychowawcy klas  wspólnie ze swoimi wychowankami opracowali zasady klasowe. Następnie 24 września przedstawiciele klas I-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum w obecności psycholog Anny Zajler oraz pedagog Wioletty Kowalskiej, wypracowali uniwersalne zasady postępowania  dotyczące całej społeczności szkolnej.

Zasady szkolne:

  1. Dbamy o mienie szkoły, porządek w szkole i na boisku.
  2. Obowiązuje reguła „jedna osoba mówi, reszta słucha”. Gdy chcemy zabrać głos, podnosimy rękę.
  3. Jesteśmy tolerancyjni, szanujemy siebie i swoje poglądy.
  4. Jesteśmy wobec siebie kulturalni i życzliwi (mówimy poprawną polszczyzną, używamy słów grzecznościowych: Proszę, Przepraszam, Dziękuję, Dzień dobry, Do widzenia).
  5. Przychodzimy na zajęcia punktualnie. Bez zgody nauczycieli, wychowawców nie opuszczamy terenu szkoły.
  6. Reagujemy na każdy przejaw agresji i przemocy.
  7. Telefonów komórkowych używamy tylko podczas przerw.
  8. Uczymy się systematycznie i odrabiamy prace domowe.
  9. W czasie przerw bawimy się bezpiecznie (bez krzyku, bez biegania), dbamy o młodszych uczniów.

10.  Zachowujemy ciszę na lekcji i aktywnie uczestniczymy w zajęciach.

Na początku października 2015 roku pani pedagog ogłosiła konkurs na przygotowanie zasad szkolnych w formie plakatu lub ulotki. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-III, IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum. Komisja zadecydowała jednogłośnie, iż najciekawszą pracę  wykonał Paweł Kuźma z  klasy IB Gimnazjum, tym samym zajmując pierwsze miejsce. Kolejne miejsca zajęły Natalia Zasadzka i Natalia Mikulska z klasy IA gimnazjum oraz Maciej Szymanek z klasy III gimnazjum. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i podziękowania na apelu szkolnym, natomiast wyróżnione osoby - specjalne nagrody w postaci pendrive’ów ufundowanych przez Radę Rodziców.

Wszystkim wychowawcom oraz uczniom zaangażowanym w tworzenie zasad szkolnych składamy serdeczne podziękowania.

PLAKAT W PROGRAMIE (PDF)

Wioletta Kowalska, pedagog