Zajęcia kółka teatralno- plastycznego zorganizowane dla klasy III szkoły podstawowej  odbywają się raz w tygodniu przez jedną godzinę lekcyjną (piątek, 5. godzina lekcyjna).

Realizacja programu będzie przybierała postać "zabawy w teatr", powinna dostarczać dziecku radości i przyjemności, integrować zespół, być ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Jednocześnie zajęcia służyć mają wielokierunkowemu  rozwojowi ze względu na prowadzone w formie zabaw różnorodne ćwiczenia (emisyjne, dykcyjne, ruchowe, rozwijające wyobraźnię, uczące wyrażania emocji). Mam nadzieję na budowanie u dzieci poczucia pewności siebie, pokonywania obaw i nieśmiałości.

Postaramy się także samodzielnie wykonywać niektóre elementy dekoracji i kostiumów. Jeśli efektem końcowym będzie zaprezentowanie szkolnej publiczności oraz rodzicom przedstawienia- nasze zadanie zostanie spełnione w 100%. Jednak najważniejsza jest  dobra zabawa i wspólne ciekawe spędzanie czasu.

 

We środę odbywają się zajęcia zespołu dydaktyczno- wyrównawczego dla klasy III. Celem zajęć jest niwelowanie zaobserwowanych trudności z opanowaniem treści programowych przez uczniów.