Z dniem 16 września 2015r. swą działalność rozpoczęło koło wokalne.
Odbywać się będzie w każdą środę od godz. 13.00 do 13.35. Skierowane jest do uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia wokalne przeznaczone są dla pragnących rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu. Uczniowie zainteresowani taką formą spędzania wolnego czasu poznają wiele ciekawych piosenek oraz różnorodne pląsy integrujące grupę. Dodatkowo nauczą się realizować tekst piosenki poprzez ruch. Koło wokalne ma umożliwić wykazanie się własnymi umiejętnościami, rozwijać kreatywność dzieci, ale przede wszystkim dostarczyć radość ze wspólnego śpiewania.