KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Koło języka niemieckiego skierowane jest do uczniów klas I Szkoły Podstawowej. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godz. 11:55-12:40 (5 godzina lekcyjna).

Cele koła językowego:

- wzbogacenie słownictwa
- rozwijanie zainteresowań językowych uczniów 
- pogłębianie wiedzy dotyczącej realiów krajów niemieckojęzycznych

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego przeznaczone są dla uczniów klas I gimnazjum mających problem z nauką języka niemieckiego. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godz. 13:45-14:30 (7 godzina lekcyjna).