Kierownicy i dyrektorzy naszej szkoły od 1946 roku
Własyczuk Maria
Kierownik Szkoły Podstawowej w Siemyślu w latach 1946 - 1952Kwieciński Mieczysław
Kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Siemyślu w latach 1953 - 1955

 

 

Strzelczyk Cecylia
Kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Siemyślu w latach 1955 - 1958

 
Włodarczyk Stefan
Kierownik Szkoły Podstawowej w Siemyślu w latach 1958 - 1960

Jasiński Kazimierz
Kierownik Szkoły Podstawowej w Siemyślu w latach 1960 - 1973
Dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Siemyślu w latach 1973 - 1975
Klonowski Zbigniew
Dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Siemyślu w latach 1975 - 1978
Rutkiewicz Janusz
Dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Siemyślu w latach 1975 -1981
Walkiewicz Franciszek
Dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Siemyślu w latach 1981 - 1989
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemyślu w latach 1984 - 1989
Kamińska Gabriela
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemyślu w latach 1989 ? 1996Walkiewicz Zbigniew

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemyślu w latach 1996 - 1999
Dyrektor Zespołu Szkół w Siemyślu od roku 1999