Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie i Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu przystąpili w styczniu 2012 r  do realizacji projektu systemowego „Bliżej Świata”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  poprzez indywidualizację procesu kształcenia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego realizację Gmina Siemyśl otrzymała dotację w wysokości 72 610,20 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na prowadzenie zajęć wyrównawczych matematycznych , dla uczniów mających problemy z opanowaniem umiejętności matematycznych oraz zajęć   wyrównawczych polonistycznych dla tych, którzy mają trudności w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. W ramach dotacji zaplanowane zostały zajęcia logopedyczne, gdyż bardzo dużo dzieci boryka się z zaburzeniami mowy oraz zajęcia psychologiczno –pedagogiczne dla uczniów mających problemy z prawidłowym funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej.  Z obserwacji wychowawców i rozmów z rodzicami i uczniami wynika ,że najmłodsi uczniowie lubią rozwijać swoje zainteresowania najbliższym otoczeniem, rozwiązywać rebusy i zagadki logiczne , doskonalić wiedzę matematyczną. Dlatego też z myślą o nich funkcjonować będą koła matematyczne i przyrodnicze.

Uczestnicząc w zajęciach uczniowie będą rozwijać zdolności i pasje badawcze, przeprowadzać doświadczenia i eksperymenty, usprawniać aparat mowy, poszukiwać informacje rozwijać spostrzegawczość i motywację do przezwyciężania trudności w nauce, jak również przeciwdziałać destruktywnym zachowaniom.

Zakłada się , że w projekcie wezmą udział wszyscy uczniowie  z klas I-III Szkoły Podstawowej w Charzynie i Szkoły Podstawowej w Siemyślu. Realizacja projektu  zakończy się 22 czerwca 2012r.