Międzyszkolny  Konkurs Plastyczny

,,Witaj Wiosno”

 

Do  12 kwietnia 2011r. , wpłynęło 105 prac plastycznych z  6  placówek oświatowych:  Szkoły Filialnej w Dębicy, Szkoły Podstawowej w Drozdowie , Szkoły Podstawowej w Charzynie, Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu, Przedszkola w Rymaniu, Przedszkola w Drozdowie.

 

W dniu  13  kwietnia 2011r. Jury w składzie:Katarzyna Tomaszewska- przewodnicząca,Edyta Bińczyk, Aleksandra Zwierzykowska po wnikliwej obserwacji i ocenie prac  postanowiło nagrodzić  i wyróżnić prace następujących uczestników konkursu:

 

Kategoria: dzieci do lat 5

I miejsce – Agata Węgrzyn, Przedszkole w Rymaniu,

II miejsce – Wojciech Sawiak, oddział przedszkolny, Zespół Szkół w Siemyślu,

III miejsce – Amelia Rębisz,oddział przedszkolny, Zespół Szkół w Siemyślu.

 

Wyróżnienia:

1)                 Hubert Pyzia, Przedszkole w Rymaniu,

2)                 Julia Kurgan, Przedszkole w Rymaniu,

3)                 Szymon Zawiszewski, Przedszkole w Rymaniu,

4)                 Anna Jagielska, Przedszkole w Rymaniu,

5)                 Małgorzata Mordarska, oddział przedszkolny, Zespół Szkół w Siemyślu,

6)                 Dominika Odymała, oddział przedszkolny, Zespół Szkół w Siemyślu ,

7)                 Patryk Kalicki, oddział przedszkolny, Zespół Szkół w Siemyślu,

8)                 Karol Kalicki, oddział przedszkolny, Zespół Szkół w Siemyślu,

9)                 Maciej Bereda, Przedszkole w Drozdowie,

10)             Jakub Jackowiak, Przedszkole  w Drozdowie,

11)             Filip Hawańczak, Przedszkole  w Drozdowie.

 

Kategoria: dzieci 6 letnie

I miejsce – Hanna Maćkiewicz,oddział przedszkolny, Zespół Szkół w Siemyślu,

II miejsce – Kacper Gierlicz,oddział przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Charzynie,

III miejsce – Marcjanna Pasieka ,oddział przedszkolny, Zespół Szkół w Siemyślu.

 

Wyróżnienia:

 1. Monika Sawiak ,oddział przedszkolny, Zespół Szkół w Siemyślu,
 2. Szymon Zasadzki, oddział przedszkolny, Zespół Szkół w Siemyślu,
 3. Wiktoria Centkowska , oddział przedszkolny, Zespół Szkół w Siemyślu
 4. Katarzyna Wróblewska ,oddział przedszkolny, Zespół Szkół w Siemyślu
 5. Dominik Dąbrowski ,oddział przedszkolny, Szkoła Podstawowa  w Drozdowie.

 

Kategoria: uczniowie klasy I

I miejsce – Nikola Śliwka, Szkoła  Filialna w  Dębicy,

II miejsce – Michalina Kopacz, Szkoła  Podstawowa  w Charzynie,

III miejsce – Julia Przytocka , Zespół Szkół w Siemyślu.

 

Wyróżnienia:

 1. Maciej Sadowski , Szkoła  Filialna w  Dębicy,
 2. Oliwia Kogut, Szkoła Podstawowa w Drozdowie,
 3. Oliwia Dworkowska  , Zespół Szkół w Siemyślu,
 4. Dominik Lepa ,  Zespół Szkół w Siemyślu,
 5. Kamil Centkowski, Zespół Szkół w Siemyślu.

 

 

Kategoria: uczniowie klasy II

I miejsce – Aleksandra Lebioda, Szkoła  Podstawowa w Charzynie,

II miejsce – Antoni Kowalewski, Zespół Szkół w Siemyślu.

III miejsce- Oliwia Grzejdak , Szkoła  Filialna w  Dębicy,

Wyróżnienia:

 1. Kuba Ratowski , Szkoła  Filialna w  Dębicy,
 2. Konrad Baweł , Szkoła  Filialna w  Dębicy,
 3. Jolanta Piecyk , Szkoła Podstawowa w Drozdowie,
 4. Dominika Bukowska, Szkoła Podstawowa Charzyno
 5. Weronika Jóźwiak, Zespół Szkół w Siemyślu,
 6. Marcel Maćkiewicz, Zespół Szkół w Siemyślu,
 7. Michał Wasiniak, Zespół Szkół w Siemyślu,
 8. Aleksandra Popławska, Zespół Szkół w Siemyślu,
 9. Paweł Kuźma, Zespół Szkół w Siemyślu.

 

Kategoria: uczniowie klasy III

I miejsce – Aleksandra Chabera , Szkoła  Podstawowa w Charzynie,

II miejsce – Magdalena Gajdarz , Szkoła  Filialna w  Dębicy,

III miejsce- Paweł Zieliński, Zespół Szkół w Siemyślu.

Wyróżnienia:

 1. Kornelia Sworowska, Szkoła Podstawowa  w Drozdowie,
 2. Paulina Zielińska, Szkoła Podstawowa w Drozdowie,
 3. Karolina Berszakiewicz, Szkoła Podstawowa w Drozdowie.

Nagrody zostały wręczone zwycięzcom podczas uroczystego apelu   w dniu 20 kwietnia, o godzinie 9:00,  w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu.Podczas którego każda klasa zaprezentowała swój talent recytatorski i wokalny. Dzieci do wstępu przygotowywały wychowawczynie klas.

Ekspozycja prac nagrodzonych,  miała miejsce w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu.

 

Konkurs zorganizowała Katarzyna Tomaszewska.

GALERIA