LEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ UCZNIÓW W GMINIE SIEMYŚL

Zajęcia rozwijające z matematyki

Zajęcia rozwijające z matematyki są prowadzone w klasie pierwszej i trzeciej przez panią Barbarę Walkiewicz.

Zajęcia te kształcą umiejętności geometryczne , rozwijają umiejętność rozwiązywania działań i zadań matematycznych, sprzyjają rozwojowi działań strategicznych. W praktycznej działalności matematycznej dzieci doskonalą umiejętność liczenia pieniędzy, uczą się ważyć przedmioty, posługują się zegarkiem.

 

Chemia metodą eksperymentu


Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczy w nich 15 uczniów z klas trzecich gimnazjum
- 8 dziewczynek i 7 chłopców. Uczniowie eksperymentują, obserwują, wnioskują, mierzą, liczą, dokumentują, modelują jak przystało na młodych naukowców.
 

Zajęcia - przyroda, biologia drogą eksperymentu.

Zajęcia realizowane w ramach projektu: „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl”

Przyroda drogą eksperymentu

Celem pracy koła jest  poznawanie i uwrażliwienie na piękno przyrody.

Zajęcia, dla uczniów szkoły podstawowej, odbywają się  w poniedziałek na 7 i 8 lekcji oraz w czwartek na 7 godzinie lekcyjnej. Uczniowie zdobywają informacje na temat biologii hodowanych zwierząt i nabywają umiejętności pielęgnacyjne. Obserwują przyrodę Gminy Siemyśl oraz okazy i zdjęcia organizmów zgromadzone w pracowni bioróżnorodności, rozpoznają drzewa i krzewy rosnące wokół szkoły. Prowadzą eksperymenty przyrodnicze. Badali wpływ różnych niepełnosprawności na aktywność człowieka.  We wrześniu wzięli udział w wyjeździe do OEE w Lipiu. Uczestniczą w wycieczkach rowerowych. Zajęcia odbywają się, w zespołach, metodami aktywizującymi uczniów.

Biologia metodą eksperymentu

Celem koła jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań biologicznych

W zajęciach uczestniczą uczniowie gimnazjum. Odbywają się w czwartek na 8 godzinie lekcyjnej. Uczniowie prowadzą obserwacje  w pracowni bioróżnorodności  i w terenie, planują i przeprowadzają eksperymenty biologiczne oraz modelowanie procesów biologicznych.  Opiekują się hodowanymi  zwierzętami. Badają swoje uzdolnienia i style uczenia się. Pracują w zespołach metodami aktywnymi.

Nauczyciel prowadzący:              Danuta Sudnikowicz

 

Koło przyrodnicze


Koło przyrodnicze dla klas I-III szkoły podstawowej oferuje uczniom poznawanie świata poprzez działanie , w sposób badawczy. Motywuje do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały. Na zajęciach podczas  pracy indywidualnej oraz grupowej uczniowie eksperymentują, konstruują, analizują i obserwują aspekty przyrody oraz poszerzają swoją wiedzę. Takie zajęcia dają uczniom namiastkę pracy przyrodnika-naukowca, zapoznają z podstawami przyrody ,biologii, fizyki oraz chemii. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzenia własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów.

Beata Łagodzińska

 

Zajęcia rozwijające i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego


DOKUMENT W PROGRAMIE (PDF)
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2