Aktualności

Spotkanie z Panią Sędzią Anną Marią Wesołowską,


DOKUMENT W PROGRAMIE (PDF)

 

SPACER PO NADLEŚNICTWIE GOŚCINO

KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY PRZEZ NADLEŚNICTWO GOŚCINO

pt.: „SPACER PO NADLEŚNICTWIE GOŚCINO”

XI 2017r.

 

W połowie listopada 2017r. uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do udziału w regionalnym konkursie plastycznym organizowanym przez Nadleśnictwo Gościno pt: „Spacer po nadleśnictwie Gościno”. Celem konkursu było kształtowanie pozytywnego stosunku dzieci do przyrody i pracy leśników, rozbudzanie przyrodniczych zainteresowań i ujawnienie talentów plastycznych. Zadaniem – było przygotowanie pracy plastycznej obrazującej piękno i bogactwo lasów Nadleśnictwa Gościno. Uczniowie mieli niespełna dwa tygodnie na przygotowanie prac . Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy wiekowe: przedszkola i „zerówki”, klasy I-III SP, klasy IV- VI SP i gimnazjum /z klasą VII SP/. W konkursie brały udział wszystkie szkoły leżące w obrębie Nadleśnictwa Gościno. Z naszej szkoły zgłosiło się 8 uczniów. Prace oceniała 5-osobowa komisja złożona z pracowników nadleśnictwa. W dniu 24 XI 2017r. , w siedzibie nadleśnictwa  odbyła się uroczystość wręczenia nagród. Ze Szkoły Podstawowej w Siemyślu zostało nagrodzonych czworo dzieci:

II miejsce zajęła Marcjanna Pasieka w kategorii gimnazjum i VII klasa

II miejsce zdobyła Wiktoria Kruk –kategoria klas IV- VI SP

Wyróżnienie otrzymała Natalia Mikulska  /gimnazjum /

Wyróżnienie –otrzymał również Maciej Wasiniak /przedszkole i „zerówki” /

Dzieciom wręczono wartościowe nagrody książkowe. Szkoła również pozyskała do swojej biblioteki  książki o tematyce przyrodniczej.Koordynatorem konkursu w szkole była p. D. Andrzejak

 

Barwy jezieni w obiektywie

KONKURS FOTOGRAFICZNY: „Barwy jesieni”

Na przełomie miesięcy:  październik i listopad –został przeprowadzony w szkole konkurs fotograficzny: „Barwy jesieni”. Konkurs był skierowany do uczniów klas IV- VI SP i gimnazjum. Uczestnicy mieli ponad miesiąc czasu na wykonanie fotografii ukazujących piękno polskiej jesieni.

Zgłosiło się 8 osób.  Każdy uczestnik miał obowiązek dostarczyć do organizatora / na nośniku elektronicznym / dwa , wykonane przez siebie zdjęcia. W połowie listopada komisja w składzie: Dobromiła Andrzejak, Katarzyna Tomaszewska i Emilia Konopska –oceniła zdjęcia, zgodnie z przyjętym regulaminem. Nagrody otrzymają: Magdalena Kania i Wojciech Maciejewski. Wyróżnione prace były autorstwa: Oliwii Wasylów, Julii Przytockiej i Szymona Maciejewskiego. Nagrody pocieszenia będą udziałem: Justyny Dołkowskiej, Stanisława Kolańczyka i Weroniki Przytockiej.

Nagrody /ufundowane przez Radę Rodziców /zostaną wręczone na najbliższym apelu. Organizatorem konkursu była p. D. Andrzejak.

 

SZKOLNI RATOWNICY

Pierwsza pomoc przedmedyczna służy ratowaniu zagrożonego życia. Podstawę do działania stanowi niezbędna wiedza medyczna i ćwiczenia praktyczne.

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole ,,zawiązały się” dwie grupy ratowników PCK. Grupa młodsza to uczniowie klas I-IIISP,  starsza to uczniowie klas IVSp -IIIG .                  Szkolne koło ratowników ma za zadanie przygotować uczniów do podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym, jak i rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą medyczną. Grupa młodsza spotyka się na zajęciach w sali nr 20, we wtorek  na 7godz. lekcyjnej, a grupa starsza przeprowadza instruktaż PPP  dla uczniów klas I-IIISP w czwartek na długiej przerwie, na małym holu.

Cele szkolnego koła ratowników:

- kształtowanie świadomości i postaw dzieci sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń;

- zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

- kształtowanie postaw prospołecznych i przygotowanie dzieci do samopomocy przez wyposażenie ich w umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

K.Tomaszewska

 

ZA WOLNĄ POLSKĘ…

W dniu 16 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Uczniowie klas III a i III b zaprezentowali młodszym koleżankom i kolegom podniosłą część artystyczną upamiętniającą walkę Polaków o wolność swoją i ojczyzny, przypomniano znaczenie symbolów narodowych, śpiewano hymn Polski, pieśni patriotyczne. Trzecioklasiści przybliżyli oglądającym także dwa tańce ludowe - Krakowiaka i Trojaka, prezentując się w pięknych strojach przygotowanych przez p. K. Tomaszewską.

W podziękowaniu za wspaniałą atmosferę wszystkie dzieci otrzymały upominek w postaci biało-czerwonej chorągiewki.

A. Szarejko,  K. Tomaszewska

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 52