Aktualności

Wycieczka rowerowa do Dargocic

W dniu 6 X 2018r. została zorganizowana wycieczka rowerowa do Dargocic. Do udziału zgłosiło się 9 uczniów. Ostatecznie pojechało 6 dzieci z klas Va, Vb i VI szkoły podstawowej. Celem wycieczki było wdrażanie dzieci do bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, zachęcanie do aktywnej rekreacji w formie turystyki rowerowej i ukazanie walorów przyrodniczych gmin: Siemyśl i Gościno. Dzieci przejechały ponad 30 km. Nad jeziorem brały udział w pikniku przy ognisku. Wycieczkę zorganizowały panie: D. Andrzejak i D. Świgoń.
 

Konkurs Piosenki Niemieckiej dla klas I-III Szkoły Podstawowej

Dnia 05.06.2018 po raz trzeci w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Niemieckiej dla klas I-III Szkoły Podstawowej oraz oddziału przedszkolnego „0”. Konkurs zorganizowała nauczycielka języka niemieckiego - Marta Markiewicz W konkursie wzięło udział 5 zespołów: oddział przedszkolny „0”, klasa IA, IIA, IIIA i IIIB. Każda klasa prezentowała zarówno swoje umiejętności wokalne, jak i językowe, śpiewając po dwie piosenki. Prezentacje zostały wysłuchane i ocenione przez jury w składzie: p. Bożena Myśliwiec i p. Wioletta Kowalska. Komisja przy ocenie brała pod uwagę kryteria językowe, muzyczne i ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci konkursu:

I miejsce- klasa IIIA

II miejsce- klasa IIIB

III miejsce- klasa IIA

Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy, a pozostali uczestnicy dyplomy za uczestnictwo i drobne upominki.

Podczas konkursu nastąpiło też rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Deutsch ist super”. W maju 2018 na zajęciach języka niemieckiego uczniowie wykonywali prace plastyczne dowolną techniką. Tematem prac było słownictwo, którego dzieci uczyły się w bieżącym roku szkolnym. Z każdej klasy wyłoniono 3 laureatów. Każdy z nich otrzymał dyplom i nagrody.

 

Dzień Dziecka


1 czerwca 2018 r.  na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu odbył się Festyn z okazji Dnia Dziecka. W czasie festynu dzieci uczestniczyły w grach i zabawach sportowych. Było dużo radości i słodyczy. Dzięki zaangażowaniu  Rady Rodziców dzieci poczuły, że ten dzień jest dla nich wyjątkowy.

Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Powiatu Kołobrzeskiego pan Tomasz Tamborski, Wójt Gminy Siemyśl pan Marek Dołkowski, Sekretarz Gminy Siemyśl pan Krzysztof Pełechaty.

Dyrekcja, uczniowie, pracownicy i rodzice  kierują serdeczne podziękowania, słowa uznania i szacunku  w kierunku sponsorów  za  wsparcie przy organizacji Festynu:

Sponsorzy:

  1. Starostwo Powiatowe Kołobrzeg
  2. Gmina Siemyśl
  3. Państwo Lepowie
  4. Państwo Wróblewscy
  5. Firma Usługowo – Budowlana – pan Zbigniew Kaźmierczak
  6. Monar w Marianówku

 

 

Szkolny konkurs historyczno - literacki


DOKUMENT W PROGRAMIE (PDF)
 

Obchody Światowego Dnia Ziemi w naszej szkole.

 

W 2018 roku Światowy Dzień Ziemi obchodzimy pod hasłem: „Walka z zanieczyszczeniem Ziemi plastikowymi odpadami”. Z tej okazji koło przyrodnicze, koło biologiczne we współpracy z kołem chemicznym i fizycznym przygotowały i przeprowadziły  konkurs   dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej i uczniów klas VII i gimnazjum. Każda klasa wytypowała 3 osobową drużynę, która ją reprezentowała.

Celem konkursu było:

  • poznanie przyrody i zjawisk przyrodniczych,
  • rozwijanie kreatywności uczniów,
  • wdrażanie do ochrony środowiska, w tym segregowania i odzyskiwania odpadów,
  • kształcenie współpracy w zespole.

Pierwszym zadaniem było wykonanie plakatu, związanego  z hasłem obchodów Dnia Ziemi. Wszystkie klasy wywiązały się z tego zadania. Następnie uczniowie wzięli udział w rozpoznawaniu organizmów,  przyrządów badawczych, opisywali zjawiska fizyczne, rozwiązywali quiz o gminie Siemyśl, uzasadniali potrzebę segregowania odpadów. Uczyli się działać sprawnie i współpracować. Widownia uważnie obserwowała konkurs i kibicowała swoim drużynom.

Zwycięzcą konkursu w klasach młodszych została drużyna klasy V , a wśród starszych uczniów pierwsze miejsce zajął zespół klasy VII b. Wszystkim uczestnikom gratulujemy dużej wiedzy i umiejętności. Dziękujemy za zapał i zaangażowanie. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Każda klasa dostała roślinę doniczkową do ozdoby swojej sali. Fundatorem nagród była Rada Rodziców.

Po konkursie  uczniowie z nauczycielami sprzątali ulice Siemyśla, brzegi jeziora Kamienica, rzeki Błotnicy i Dębosznicy. Zebrano wiele odpadów. Przyczynili się do  ochrony środowiska i ochrony przyrody.Danuta Sudnikowicz

 

 

 

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 52