1 czerwca 2018 r.  na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu odbył się Festyn z okazji Dnia Dziecka. W czasie festynu dzieci uczestniczyły w grach i zabawach sportowych. Było dużo radości i słodyczy. Dzięki zaangażowaniu  Rady Rodziców dzieci poczuły, że ten dzień jest dla nich wyjątkowy.

Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Powiatu Kołobrzeskiego pan Tomasz Tamborski, Wójt Gminy Siemyśl pan Marek Dołkowski, Sekretarz Gminy Siemyśl pan Krzysztof Pełechaty.

Dyrekcja, uczniowie, pracownicy i rodzice  kierują serdeczne podziękowania, słowa uznania i szacunku  w kierunku sponsorów  za  wsparcie przy organizacji Festynu:

Sponsorzy:

  1. Starostwo Powiatowe Kołobrzeg
  2. Gmina Siemyśl
  3. Państwo Lepowie
  4. Państwo Wróblewscy
  5. Firma Usługowo – Budowlana – pan Zbigniew Kaźmierczak
  6. Monar w Marianówku