W 2018 roku Światowy Dzień Ziemi obchodzimy pod hasłem: „Walka z zanieczyszczeniem Ziemi plastikowymi odpadami”. Z tej okazji koło przyrodnicze, koło biologiczne we współpracy z kołem chemicznym i fizycznym przygotowały i przeprowadziły  konkurs   dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej i uczniów klas VII i gimnazjum. Każda klasa wytypowała 3 osobową drużynę, która ją reprezentowała.

Celem konkursu było:

  • poznanie przyrody i zjawisk przyrodniczych,
  • rozwijanie kreatywności uczniów,
  • wdrażanie do ochrony środowiska, w tym segregowania i odzyskiwania odpadów,
  • kształcenie współpracy w zespole.

Pierwszym zadaniem było wykonanie plakatu, związanego  z hasłem obchodów Dnia Ziemi. Wszystkie klasy wywiązały się z tego zadania. Następnie uczniowie wzięli udział w rozpoznawaniu organizmów,  przyrządów badawczych, opisywali zjawiska fizyczne, rozwiązywali quiz o gminie Siemyśl, uzasadniali potrzebę segregowania odpadów. Uczyli się działać sprawnie i współpracować. Widownia uważnie obserwowała konkurs i kibicowała swoim drużynom.

Zwycięzcą konkursu w klasach młodszych została drużyna klasy V , a wśród starszych uczniów pierwsze miejsce zajął zespół klasy VII b. Wszystkim uczestnikom gratulujemy dużej wiedzy i umiejętności. Dziękujemy za zapał i zaangażowanie. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Każda klasa dostała roślinę doniczkową do ozdoby swojej sali. Fundatorem nagród była Rada Rodziców.

Po konkursie  uczniowie z nauczycielami sprzątali ulice Siemyśla, brzegi jeziora Kamienica, rzeki Błotnicy i Dębosznicy. Zebrano wiele odpadów. Przyczynili się do  ochrony środowiska i ochrony przyrody.Danuta Sudnikowicz